д-р Явор Владимиров, дм

д-р Явор Владимиров инвитро

Медицински директор на СБАЛАГРМ „София".

Д-р Владимиров е роден на 11 май 1964 г. През 1990 г. завършва медицина в Медицински Университет, София, а през 1997 г. придобива специалност по акушерство и гинекология. През 2003 г. защитава дисертация на тема „Диагностични тестове за оценка на яйчниковия резерв при жени с безплодие" и придобива научно-образователна степен „Доктор".

Д-р Владимиров има над 20 годишен опит в областта на асистираните репродуктивни технологии. Пръв въвежда в България метода на инвитро матурацията.

Д-p Явop Bлaдимиpoв е първият български специалист по репродуктивна медицина, който е oтличeн c една от най-престижните нaгpaди нa Ѕосіеtу fоr Rерrоduсtіvе Еndосrіnоlоgу аnd Іnfеrtіlіtу на Американска асоциация по Репродуктивна медицина (ASRM) зa 2016 гoдинa.

Д-р Явор Владимиров спечели и престижната награда "Даниела Сеизова - В името на живота" в категорията "Лекар на 2016 г."

Д-р Владимиров е един от най-търсените български специалисти по репродуктивна медицина, признат авторитет в областта на оценката и прогнозата яйчниковия резерв. Стотици са щастливите семейства, намерили най-краткия път до своята мечта с неговата професионална помощ.

Д-р Владимиров е женен и има едно дете. Активно подпомага инициативите на българските пациентски организации. В редките му свободни часове е най-вероятно да го срещнете на тенис-корта.