fbpx

„Теорията за криолечението на ембриони“

„Теорията за криолечение на ембриони“ с 5-годишно многоцентрово рандомизирано контролирано проучване

“Теория за криолечението на ембрионите” е първата теория, коята дава научно обяснение на причините и механизма за по-високата успеваемост при размразения ембриотрансфер. Замразяването и размразяване на ембрионите може да бъде разгледано като начин за стимулиране на ендогенната им активност и повлияване върху регенеративните способности на предимплантационните ембриони.

Открихме и, че процедурата на замразяване и размразяване има „терапевтичен“ ефект върху ембрионите. 

Ако ембрионът е поставен в несилно изразени неблагоприятни условия, това има стимулиращ ефект за развитието му. Обаче, ако условията са твърде неблагоприятни или токсични, то тогава ембрионът спира развитието си и загива.

Когато стане въпрос за трансфер на ембриони, много често се стига до дилемата кое е по-добре – фреш или замразен ембриотрансфер. Забелязва се, че персонализирания ембриотрансфер е с 20% по-висока успеваемост, възлизаща до 93,6%. Същото важи и при фреш трансфера с 80,7% успеваемост. Раждаемостта при първия персонализиран фреш ембриотрансфер е 56,2%, което е значително покачване на база на останалите методи. А кумулативната раждаемост след 12 месеца възлиза на 71,2%. 

Какви са резултатите от анализа на данните?


Анализът на резултатите демонстрира статистически значимо покачване на бременностите, степента на имплантация и кумулативната успеваемост на база раждания. Това показва ползата от персонализирания ембриотрансфера и ERA теста.

Според нас методът за замразяване не е само технология за съхраняване на ембриони, но и метод за тяхното лечение, който потенциално може да подобри успеваемостта при лечение на безплодните двойки.

В момента замразяването на ембриони има най-висока успеваемост спрямо останалите методи.

Забелязва се 2,5 пъти увеличение на приложението на замразяване/размразяване  на ембриони и последващ трансфер. Замразеният ембриотрансфер има много широка употреба в модерните инвитро технологии и се предполага, че ще имам дори по-широка употреба в бъдещето инвитро лечение.

Оставете си имейла, за да получите повече подробности за самото проучване:

Разберете за най-новите изследвания и иновации в инвитрото

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Вижте още интересни статии и новини:

Последвай Телеграм канала
на Инвитро клиника „София“!

Ще споделяме полезна информация и последните иновации в инвитрото. :)