криопрезервация - инвитро клиника софия

Замразяване и съхранение на гамети и ембриони

Криопрезервация се нарича групата процеси на подготовка, замразяване и съхранение на човешки гамети, предимплантационни ембриони и тъкани при свръхниски температури, най-често в течен азот. Тя играе важна роля в асистираната репродукция, тъй като дава възможност репродуктивните клетки, събрани и/или оплодени в един цикъл на лечение, да бъдат използвани за оплождане и/или имплантиране в матката на …

Замразяване и съхранение на гамети и ембриони Read More »