Светлозара Желязкова

Светлозара Желязкова инвитро София

Медицински координатор в СБАЛАГРМ „София”.

Светлозара Желязкова е родена на 13 юли 1970г. в гр. Стара Загора.
През 2009 г. завършва следдипломна квалификация по специалност „Здравен мениджмънт” в УНСС, Център „Финанси, счетоводство, контрол”.

Работила е като експерт-преводач в Банка ДСК, отдел „Международно сътрудничество” и като офис–мениджър в АСМИП МЦ „Св.Пантелеймон”. От 2007 г. е в екипа на СБАЛАГРМ „София“.

Светла владее отлично английски, италиански и френски език. Свири на пиано и обожава музиката.