Стефка Василева

Стефка Василева инвитро София

Главна сестра в СБАЛАГРМ „София”.

Стефка Василева е родена на 5 октомври 1967 г. в гр. София. Омъжена е и има едно дете.

През 1988 г. завършва образователно-квалификационна степен „специалист” с професионална квалификация „медицинска сестра” в Медицинска Академия - София. През 2002г. завършва образователно-квалификационната степен бакалавър със специалност „Социална психология”, а през 2005 г. получава магистърска степен по юридическа психология в Югозападен Университет “Неофит Рилски”, Благоевград. През 2010 г. завършва специалност „Здравен мениджмънт” в УНСС, гр.София.

От 1988 г. до 2004 гг., Стефка Василева работи като медицинска сестра в СБАЛДБ-ЕАД, гр. София в клиниките по неонатология и ендокринология. През 2004 година, тя се присъединява към нашия екип.

Стефка обича много цветята и посвещава голяма част от свободното си време на градинарството.