Спермална банка

Спермална банка

Специализираната болница по акушерство, гинекология, репродуктивна медицина и оплождане ин витро „София” предлага донорска програма за сперма. Ние набираме донори на сперматозоиди, извършваме тяхната селекция и поддържаме постоянна банка на донорски материал. Критериите за избор на кандидат-донорите включват всички изисквания на законовата уредба, както и вътрешни правила на клиниката.


Включването на донори за нашата програма се основава на следните критерии:

 • Възраст между 21 и 40 години;
 • Физически и психически здрави;
 • Без данни за наследствени генетични заболявания;
 • Нормални показатели на семенната течност и добри показатели на сперматозоидите след процедура на размразяване;
 • Отрицателни резултати от тестове за HIV вирус, Hepatitis В&С и Syphilis;
 • Отрицателни резултати от тестове за Thalassaemia и cystic fibrosis.

Поради т. н. "прозоречен период" за инкубация на HIV вирус, сперматозоидите се замразяват и съхраняват шест месеца. След изтичане на този период, кандидат-донорът се изследва отново за носителство на HIV вирус. Ако и вторият тест е отрицателен, едва тогава донорът се включва в програмата. Ние използваме един донор до постигане на най-много три родени деца, след което той се изключва от програмата.

Реципиентите на донорския материал могат да избират донор по предпочитани от тях характеристики. Донорите в програмата са анонимни съгласно закона. Всеки донор има уникален код, като информацията, предоставена на реципиентите, включва:

Всеки донор е с кодов номер, като информацията която получава семейството се състои в:

 • кръвна група;
 • физически характеристики – тегло, височина, цвят на косата, цвят на очите, цвят на кожата;
 • образование;
 • професия;
 • интереси и хобита.