Какво предлагаме

Криопрезервация

Криопрезервация се нарича група процеси на подготовка, замразяване и съхранение на човешки гамети, предимплантационни ембриони и тъкани при свръхниски температури, най-често в течен азот. Тя играе важна роля в асистираната репродукция, тъй като дава възможност репродуктивните клетки, събрани и/или оплодени в един цикъл на лечение, да бъдат използвани за оплождане и/или имплантиране в матката на пациентката, в бъдещ цикъл на лечение. Това увеличава ефективността на лечението на безплодие и намалява разходите и дискомфорта за пациентите.


През 2008г. СБАЛАГРМ „София” включва витрификацията като основен метод за замразяване на гамети и ембриони. Това е свръхбърза техника за замразяване, която води до образуване на стъклоподобно състояние в живите клетки. Доказано е, че при този метод се избягва формирането на ледени кристали в структурата на репродуктивните клетки и ембрионите по време на замразяване и размразяване. При размразяване на сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони, замразени чрез витрификация, ние постигаме над 90% преживяемост на клетките.

Искате консултация?