fbpx

Регенерация на яйчници и ендометриум

Регенерация на яйчниковите структури

Едно от основните предизвикателства за съвременната репродуктивна медицина е лечението на безплодие при пациенти с намален или изчерпан яйчников резерв. Проблемът е, че ефективни терапии за увеличаване на активността на яйчниците при тази група пациенти няма и донорството на яйцеклетки се счита за единственият доказан подход за лечение. В наши дни обаче, можем да наблюдаваме важен напредък в развитието на методите за съхранение на репродуктивния капацитет при жената, в които се включват криоконсервация на яйцеклетки, ембриони и яйчникова тъкан. Освен това, трябва да се споменат нови методи, известни като in vitro активиране на спящи фоликули, както и използване на стволови клетки, с цел регенерация на яйниковите структури. 

Те се основават на специфични методи на извличане на стволови клетки и/или активни субстанции и растежни фактори от кръвоносната система на пациента.  Този подход има позитивен ефект върху фиброзата – отличителен белег на стареещия яйчник.
Лечението предизвиква активиране на ангиогенезата, контрол на възпалението, увеличаване на анаболизма, миграция на клетки,  диференциация и пролиферация, както и ограничава процесите на програмираната клетъчна смърт (апоптоза).

Методът е разработен  от екип изследователи от Харвардския университет, които са инжектирали миши яйчници с растежни фактори, в следствие на което от стволовите клетки на яйчниците се образуват зрели яйцеклетки.

В клиничната практика тази иновативна терапия обикновено се предлага на пациенти с намален или изчерпан яйчников резерв  и при жени на възраст след 43 години, които искат да забременеят използвайки собствените си яйцеклетки. Това лечение се препоръчва и в случаи с поредица от неуспешни ин витро процедури, при които не е постигната бременност със собствените яйцеклетки на пациента. Ако терапията за регенерация  на яйчниците е успешна, пациентът може да забременее по естествен начин  или с помощта на други методи за лечение на безплодието,  като вътрематочна инсеминация  или ин витро технология.

Какво представлява лечението?

Преди да се планува процедурата по регенерация функцията на яйчниковите структури, при пациента се извършват необходимите гинекологични прегледи и хормонални изследвания. Определя се резерва на яйчника въз основа на група от критерии. Следва плануване и реализация на процедурата по определен алгоритъм за лечение. Назначава се ден и час за манипулацията, като преди нея се взима венозна кръв от пациента. За нейната обработка са необходими между 2 и 4 часа. Следва инжектиране на изолираните и активирани растежни фактори в кортикалните структури на яйчниковата тъкан. Това се осъществява с помощта на анастезия и под ултразвуков контрол. Ефектът от процедурата се установява 6-12 седмици по-късно, като продължава от 5 до 8 месеца. Първите симптоми на въздействие се изразяват в регулация на менструалния цикъл, увеличаване на сексуалното желание и активност,  подобряване качество на яйцеклетките и ембрионите, установени при ин витро процедура. Резултати от проучвания показват, че след прилагане на процедурата на регенерация на яйчника,  успевамостта на метода (изразена в раждания) зависи от състоянието на яйчника и възрастта на пациента, респективно при жени с незадоволителен яйчников отговор  успеваемостта е около 27% , жени с преждевременно отпадане на яйчниковата функция  – 10%, жени в перименопауза – 17%  и за жени в менопауза – 3% . 
Не са установени противопоказания за прилагане на това лечение, а рисковете са минимални и подобни на тези при реализирането на ин витро процедура.

Регенерация на ендометриума

Ендометриумът играе важна роля за постигане на оптимални резултати в Асистираните репродуктивни технологии. Проучвания установяват, че недостатъчното нарастване на ендометриума по време на стимулация на яйчниците, води до лоши резултати при ин витро лечението. Поради тази причина се прилагат различни подходи за подобряване на дебелината на ендометриума. Един от тях  се основава на извличане на стволови клетки и/или активни субстанции и растежни фактори от кръвоносната система на пациента, които след обработка и активиране се инжектират в лигавицата на маточното тяло.

Този метод се прилага успешно при жени с анамнеза за поредица от неуспешни ин витро процедури,  тънък ендометриум,  жени с анамнеза за хроничен ендометрит.

Какво представлява лечението?

Преди да се планува процедурата по регенерация на маточната лигавица, при пациента се извършват необходимите гинекологични прегледи и изследвания. Назначава се ден и час за манипулацията, като преди нея на пациента се взима венозна кръв, за чиято обработка са необходими  между 1 и 2 часа. Следва инжектиране на изолираните и активирани растежни фактори в ендометриума. Процедурата е безболезнена и не налага анестезия. Ефектът от лечението се постига след 1-3 процедури. Проучванията показват, че този подход на лечение чувствително подобрява шанса за бременност, като резултатите са съпоставими с тези, при които лигавицата на матката е с нормални параметри. 

Не са установени противопоказания за прилагане на този метод.

Цени

1. Терапия за регенерация на яйчниковите структури 2135 лв.
2. Терапия за регенерация на ендометриума 890 лв.