Реципиенти

Реципиенти на яйцеклетки

Специализираната болница по акушерство, гинекология, репродуктивна медицина и оплождане ин витро „София" предлага донорска програма за яйцеклетки.


Информация за реципиентите

За кого е предвидена програмата за донорски яйцеклетки

Жените, които не са в състояние да произвеждат собствени яйцеклетки, имат лошо качество на яйцеклетките или са носители на генетично заболяване, се насърчават да участват в донорската програма на Специализирана болница по акушерство, гинекология и репродуктивна медицина „София".

Най-често, реципиентите на донорски яйцеклетки са пациенти в напреднала репродуктивна възраст (40 и повече години). Процедурата по ин витро оплождане с донорски яйцеклетки обикновено има висока успеваемост - поради това, че се използват яйцеклетки от млад, здрав донор с доказана фертилна функция.

Донорите доброволно се отказват от всички претенции към яйцеклетките, ембрионите и вероятните деца, произлизащи от тях. С дарените яйцеклетки и получените от тях ембриони може да се разпорежда само реципиентът. Те могат да бъдат замразени, предадени на друг реципиент или използвани за изследователска дейност.

Какви са стъпките при ин витро процедура с донорски яйцеклетки

1. Набиране и проучване на донори на яйцеклетки, последвано от съпоставяне на донорите с реципиентите. В някои случаи, първо се прави съпоставяне, а след това проучване. Кандидатите за донори на яйцеклетки се селектират при стриктно спазване на приложимото законодателство и медицинските стандарти. Възрастта им е ограничена в диапазона 18 – 34 години при неродствено даряване. Задължително условие е донорката да има поне едно живородено дете. Донорите се подлагат на цялостен общ медицински преглед, отделен обстоен гинекологичен преглед, съставяне на подробна лична и фамилна история на заболяванията, различни видове изследвания на кръв и урина, изследване на психическото състояние, генетична консултация. Проверява се досегашният им донорски статус, като законодателството не допуска раждането на повече от 5 деца от яйцеклетките на един донор, включително неговите собствени деца. Окончателното решение за включването на кандидатите за донори на яйцеклетки в програмата се взема от специализирана комисия.

2. Подготовка на маточната лигавица на реципиента, за да се синхронизира със стимулирания цикъл на донора.Синхронизирането на менструалните цикли на донора и реципиента се постига чрез прилагането на хормонални препарати. През този период се извършват няколко трансвагинални ултразвукови прегледи и хормонални кръвни тестове, които дават информация за реакцията на маточната лигавица. Понякога ендометриумът на матката не реагира на хормоналната стимулация и се налага всички ембриони да бъдат замразени за използване в следващ цикъл.

3. Стимулиране на яйчниците на донора с хормонални препарати, с цел образуване на по-голям брой фоликули и яйцеклетки. В много редки случаи е възможно да не бъдат аспирирани яйцеклетки. Не могат да се гарантират броят и качеството на яйцеклетките.

4. Инсеминиране и оплождане на взетите от донора яйцеклетки. В деня на аспирирането на яйцеклетките от донора, партньорът на реципиента отделя семенна течност чрез мастурбация. Ембриолозите от клиниката обработват и подготвят семенната течност за инсеминацията на яйцеклетките.

В случай, че партньорът не може да отдели сперма в необходимото време, е възможно да се използва сперма от дарител или да се замразят яйцеклетките, без да бъдат инсеминирани. Партньорът трябва да приеме всички отговорности, свързани с отделянето на семенна течност в определения ден. Препоръчително е предварително да се уведоми екипа на клиниката, ако се предполага, че може да възникне проблем при отделяне на семенната течност в определения ден, за да може да се предприеме предварително замразяване на сперматозоидите.

След аспирирането на яйцеклетките, те се смесват със сперматозоидите на партньора/дарителя, за да бъдат оплодени. Ако предварителните тестове покажат, че спермата не може или не е подходяща да оплоди яйцеклетка по естествен път, се осъществява инжектиране на сперматозоид директно в яйцеклетката (ICSI). Оплождането не може да се гарантира в нито един от случаите на инсеминация.

5. Трансфер на оптимален брой ембриони в матката на реципиента. След разговор със своя лекар и в съгласие с нормативните разпоредби в Република България, реципиентът решава колко ембриона ще бъдат трансферирани и/или замразени. Трансферирането на ембрионите в матката става чрез катетър. В редки случаи, ембрионалния трансфер може да се възпрепятства, което налага замразяване на ембрионите. Прилагането на прогестеронови медикаменти подобрява имплантирането на ембрионите в матката. Когато пациентите избират трансфер на бластоцисти, те приемат риска, че може да не се осъществи ембриотрансфер, поради потенциалната възможност нито един ембрион да не достигне до този стадий на развитие.

6. Замразяване на останалите ембриони с добро качество. Замразяването на останалите ембриони с добро качество се препоръчва за осигуряване на допълнителна възможност за забременяване. За замразяване на ембриони се подписва допълнително информирано съгласие.

Успеваемост

Успехът при процедурата по ин витро оплождане зависи от различни фактори, като не е възможно при всеки случай да се калкулира с точност шанса за постигане на бременност. Не е възможно да се обещае реализиране на бременност в следствие на процедура по ин витро оплождане. Средната успеваемост след трансфер на ембриони, получени от донорски яйцеклетки е 50-60%.

В програмата за ин витро оплождане, както и при нормалния процес на оплождане, е възможно да се роди дете или деца с абнормален статус, но процентът на вродените аномалии не се отличава съществено от този в общата популация.

Анонимност

Съгласно законодателството, процесът на даряване на яйцеклетки е строго конфиденциален и не се допуска разкриване на идентичността на анонимния донор. Идентичността на реципиентите също не може да бъде разкрита, освен в случай на даряване между родственици по права линия (сестри, братовчедки).

Информацията, която реципиентите получават за донорите, включва медицински, генетични и психологични характеристики на донора. Специализирана болница за активно лечение по акушерство, гинекология и репродуктивна медицина „София" не гарантира коректността на информацията, предоставена от донорите.