fbpx

Проект „Подкрепа за малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 “

Бенефициент: СБАЛ по АГ и РМ "СОФИЯ" ООД; Договор № BG16RFOP002-2.089-4105-C01

Обща стойност: 50 000 лв., от които 50 000 лв.
европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 16.08.2021 г.
Край: 16.11.2021 г.

На 16.08.2021 г. СБАЛ по АГ и РМ „София“ ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-4105-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, финансиран от ЕФРР чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014- 2020 г. Срокът на изпълнение на проекта е 3 месеца.
Главната цел на проектното предложение е oсигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Проектът BG16RFOP002-2. 089-4105-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” е на обща стойност 50 000.00 лв. , от които 50 000.00 лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране.
Начало на проекта: 16.08.2021 г.
Край на проекта: 16.11.2021

Последвай Телеграм канала
на Инвитро клиника „София“!

Ще споделяме полезна информация и последните иновации в инвитрото. :)