Пренатални грижи

Цени - Пренатални грижи

Пренатални грижи
1. Женска консултация 30.00 лв.
2. Ултразвуков преглед на бременни до 12 г.с. 60.00 лв.
3. Ултразвуков преглед на бременни след 12 г.с. 80.00 лв.
4. Доплер 100.00 лв.
5. 4D ехография - Ехографски скрининг за аномалии на плода, генетична консултация; Доплерово изследване на кръвотока на плода/плацентата 90.00 лв.
6. Запис на тонове 30.00 лв.
7. Ранен БХС 35.00 лв.
8. Късен БХС 50.00 лв.
9. Неинвазивен тест за хромозомен анализ (NACE) 950.00 лв.
10. Неинвазивен тест за хромозомен анализ extended (NACE extended) 1350.00 лв.
11. PANORAMA основен панел 995.00 лв.
12. PANORAMA разширен панел 1200.00 лв.
13. PANORAMA пълен панел 1400.00 лв.
Други манипулации
14. ЕКГ 15.00 лв.
15. Поставяне на подкожна инжекция 5.00 лв.
16. Поставяне на мускулна инжекция 7.00 лв.
17. Поставяне на венозна инжекция 8.00 лв.
18. Поставяне на постоянен венозен път (абокат) 10.00 лв.
19. Венозна инфузия 20.00 лв.
20. Вливане - имунотерапия 100.00 лв.
Искате консултация?