Лабораторни изследвания

Цени - Лабораторни изследвания

ХИСТОЛОГИЯ И ЦИТОЛОГИЯ
1. Цитонамазка 20.00 лв.
2. Цитологично изследване на цервикална или вагинална намазка 20.00 лв.
3. Течно-базирана цитология 42.00 лв.
4. Течно-базирана цитология + HPV 82.00 - 118.00 лв.
5. Микробиология 23.70 лв.
ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Имунология
6. Имунофенотипизиране на лимф. - стн.пан. 105.70 лв.
7. Фенотипизиране на NK cells 75.00 лв.
8. Анти-кардиолипинови антитела (ACL) 22.00 лв.
9. Анти Бета2 Гликопротеин 25.70 лв.
Хематология / Имунохематология
10. ПКК(16 показатели) 7.90 лв.
11. СУЕ 1.70 лв.
12. ПКК + СУЕ 9.60 лв.
13. Mануално диференциално броене 5.50 лв.
14. Морфология на еритроцити 5.50 лв.
15. Кр. Група и Rh 15.50 лв.
Коагулация / Биохимия
16. Фибриноген 4.80 лв.
17. Фибриноген, протромбиново време, АРРТ 14.40 лв.
18. Албумин 3.20 лв.
19. Общ белтък 3.20 лв.
20. Триглицериди 3.20 лв.
21. Kръвна захар-глюкоза 3.20 лв.
22. Общ белтък + албумин + кр.захар 9.60 лв.
Урина
23. Урина обща 4.10 лв.
24. Стерилна урина 10.70 лв.
25. Седимент 3.50 лв.
Полови / репродуктивни хормони
26. AMH 62.00 лв.
27. Inhibin B 52.00 лв.
28. FSH 18.10 лв.
29. LH 18.10 лв.
30. Estradiol 18.10 лв.
31. Progesterone 18.10 лв.
32. Prolactine 18.10 лв.
33. TSH 15.80 лв.
34. Testosterone 18.10 лв.
35. DHEA-S 20.80 лв.
36. 17 алфа OH progesteron 21.30 лв.
37. Кръвен тест за бременност 19.00 лв.
Серология
38. CMV IgM 28.50 лв.
39. HBcAb 17.30 лв.
40. HBsAg (хепатит B) 14.70 лв.
41. HCV (хепатит C) 17.30 лв.
42. Chlamydia trahomatis IgG 16.90 лв.
43. Chlamydia trahomatis IgM 16.90 лв.
44. СПИН (HIV1/2) 13.70 лв.
45. Сифилис (PRP, TPHA) 7.30 лв.
46. Вирусология-HBcAb,HBsAg,HCV,HIV,Wass 70.30 лв.
Генетични изследвания
Препоръчителни изследвания при асистирана репродукция/жени
47. Хромозомен анализ 220.00 лв.
48. Предразположение към тромбоза – комплексно изследване 116.50 лв.
Препоръчителни изследвания при стерилитет/мъже
49. Хромозомен анализ – постнатален тест 220.00 лв.
50. Микроделеции на Y – хромозомата /azoospermia/ 160.00 лв.

*При необходимост могат да бъдат включени и други лабораторни изследвания, не влизащи в този списък.

Искате консултация?