Център „Фонд за асистирана репродукция”

Цeнтъp „Фoнд зa acиcтиpaнa peпpoдyĸция" e cпeциaлизиpaнa cтpyĸтypa ĸъм миниcтъpa нa здpaвeoпaзвaнeтo, ĸoятo opгaнизaциoннo и финaнcoвo пoдпoмaгa бългapcĸи гpaждaни зa извъpшвaнe нa дeйнocти пo acиcтиpaнa peпpoдyĸция пpи лицa c бeзплoдиe, лeчимo пpeди вcичĸo c мeтoдитe нa APT и пo-ĸoнĸpeтнo чpeз ин витpo oплoждaнe. Дeйнocттa cи зaпoчвa пpeз aпpил 2009 г. CБAЛAГPM „Coфия" имa cĸлючeн дoгoвop зa paбoтa c Цeнтъp „Фoнд зa acиcтиpaнa peпpoдyĸция".

Какво финансира Центърът?

Центърът финансира следните дейности по асистирана репродукция:
1. контролирана овариална (хипер)стимулация (КОХС) с един или повече от следните лекарствени продукти (по групи):
а) аналози на гонадолиберина (агонисти или антагонисти);
б) гонадотропни хормони (уринарни или рекомбинантни);
в) други (за лутеална поддръжка) - стероиди и/или хорионгонадотропин;
2. контрола на стимулационния процес чрез:
а) документирани ехографски прегледи;
б) хормонални изследвания;
3. АРТ методи (инвитро методики):
а) фоликулна пункция под ехографски контрол;
б) класическо инвитро оплождане;
в) оплождане чрез т.нар. ICSI;
г) (изм. - ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) трансфер на свежи ембриони;
д) (доп. - ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) криоконсервация на предимплантационни ембриони или на яйцеклетки (в случаите по чл. 26, ал. 1, т. 6);
е) (нова - ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) трансфер на размразени ембриони, които са криоконсервирани със средства от центъра - необходимите ехографски прегледи, размразяване на ембрионите, култивиране при нужда и ембриотрансфер;
ж) (нова - ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) асистирана репродукция на спонтанен цикъл - необходимите ехографски прегледи, 4 фоликулни пункции под ехографски контрол, оплождане, замразяване и размразяване на ембрионите, култивиране при нужда и необходимия брой ембриотрансфер/и.
(2) Лекарствените продукти, финансирани със средства от центъра, следва да са включени в Позитивния лекарствен списък и се осигуряват по реда на чл. 207, ал. 1, т. 5а от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Какво не финансира Центърът?

Центърът не извършва финансиране извън ал. 1 и 2, включително:

 1. първоначалните изследвания за достигане до диагноза и вземане на решение за АРТ чрез инвитро оплождане;
  2. изследванията, необходими като минимум съгласно Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция (ДВ, бр. 55 от 2007 г.), както следва:
  а) микробиологични;
  б) спермален анализ;
  в) за трансмисивни инфекции;
  г) кръвногрупова принадлежност и резус фактор;
  д) хормонални - преди КОХС;
  е) на кръвни картини, биохимия и хемостаза;
  ж) други специфични изследвания (генетични, имунологични и пр.);
  3. изследвания извън посочените в Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция, независимо от момента на извършването им;
  4. индукция на овулацията и/или КОХС с кломифен цитрат и др. СЕРМ;
  5. инсеминации от партньора или дарител;
  6. ембриоредукция;
  7. предимплантационна генетична диагностика или скрининг (PGD/PGS);
  8. инвитро матурация (IVM);
  9. овоцитна донация;
  10. ембриодонация;
  11. GIFT, ZIFT и др. подобни;
  12. тестикуларна и/или епидидимална биопсия (TеSE, PESA, МESA).

Индикации за финансиране

Центърът финансира посоченото при лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на АРТ и по-конкретно чрез инвитро оплождане при наличие на следните индикации:

 1. тубарен стерилитет при жената (МКБ-X: N97.1):
  а) липса на маточни тръби двустранно (оперативно отстранени);
  б) едностранна липса с контралатерална непроходимост или стеноза;
  в) двустранна непроходимост на маточните тръби (вкл. след стерилизация);
  г) едностранна непроходимост с контралатерална стеноза;
  д) двустранна интерстициална или истмична стеноза;
  е) състояние след пластика на маточните тръби най-малко 12 месеца след пластиката, при положение че не е настъпвала вътрематочна бременност;
  ж) (изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г.) доказана тежка ендометриоза (III и IV клас по AFS), както и по-лека, но засягаща интегритета на маточните тръби;
  стерилитет, свързан с мъжки фактор (МКБ-X: N97.4):
  а) (изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) азооспермия, при хистологични данни за наличие на сперматогенеза;
  б) олиго- и/или астено-, и/или тератозооспермия, налагаща АРТ чрез IVF или ICSI с поне два от следните параметри:
  аа) обем на еякулата < 1,0 ml;
  бб) концентрация на сперматозоидите < 20 милиона/ml;
  вв) сперматозоиди с добра подвижност < 40 % (grade 1 - 2);
  гг) сперматозоиди с добра морфология < 30 % (по СЗО) или < 15 % (по Крюгер);
  дд) наличие на спермоантитела при мъжа и/или жената;
  3. стерилитет при жената, свързан с липса на овулация поради LUFS;
  4. безплодие с неизяснена чрез конвенционалните диагностични методи етиология;
  5. (нова - ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) доказано моногенно генетично заболяване или доказана балансирана хромозомна мутация при поне един от партньорите;
  6. (нова - ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) доказано онкологично заболяване при жената.

Какво покрива сумата, финансирана от Центъра?

 1. Цени за дейности по асистирано оплождане:
  1. При дейности по трансфер на свежи ембриони (до 5000,00 лв.):
   - ехографски прегледи – до 6 броя - 30,00 лв/бр.
   - хормонални изследвания – до 10 броя - 18,00 лв/бр.
   - фоликулна пункция под ехографски контрол - 400,00 лв.
   - Класическо ин витро оплождане - 1300,00 лв.
   - Оплождане чрез т. нар. ICSI - 1600,00 лв.
   - Ембриотрансфер - 340,00 лв.
   - Криоконсервация на предимплантационни ембриони - 200,00 лв.
   - Лекарствени продукти при класическо ин витро - до 2400,00 лв.
   - Лекарствени продукти при оплождане чрез ICSI - до 2100,00 лв.
  2. При дейности по трансфер на размразени ембриони (до 500, 00 лв.):
   - Ехографски прегледи - 30,00 лв.
   - Размразяване на ембриони - 100,00 лв.
   - Култивиране - 30, 00 лв.
   - Трансфер на размразени ембриони - 340, 00 лв.
  3. При дейности по асистирана репродукция на спонтанен цикъл (до 5000,00 лв.):
   - Ехографски прегледи – до 12 броя - 30 лв./бр.
   - Фоликулна пункция под ехографски контрол –  4 броя - 400,00 лв./бр.
   - Оплождане - 1600, 00 лв.
   - Замразяване на ембриони- до 4 броя - 200, 00 лв./бр.
   - Размразяване на ембриони - 250, 00 лв.
   - Култивиране - 50, 00 лв.
   - Трансфер на размразени ембриони - 340,00 лв.
 2. При дейности по асистирана репродукция за запазване на фертилните способности на жени с онкологично заболяване (до 2500, 00 лв.)
  - Ехографски прегледи – до 6 броя - 30, 00 лв./бр.
  - Хормонални изследвания – до 10 бр. - 18,00 лв./бр.
  - Фоликулна пункция под ехографски контрол - 400,00 лв.
  - Замразяване на яйцеклетки - 200,00 лв.
  - Лекарствени продукти - до 1540, 00 лв.
 3. При дейности по асистирана репродукция на жени с онкологично заболяване (до 2500, 00 лв.)
  - Размразяване на яйцеклетки – до 2 бр. - 280, 00 лв./бр.
  - Оплождане - 1600, 00 лв.
  - Трансфер на ембриони - 340,00 лв.
Искате консултация?