ART

Цени - АРТ

Корекцията на цените е в сила от 01.02.2021 г !!!

Асистирани репродуктивни технологии
1.  Вътрематочна инсеминация 390.00 лв.
2.  Фоликулна пункция под ехографски контрол 450.00 лв.
3.  IVF процедура стимулиран цикъл 1740.00 лв.
4.  IVF процедура спонтанен цикъл 610.00 лв.
5.  ICSI процедура стимулиран цикъл 2280.00 лв.
6.  ICSI процедура спонтанен цикъл 810.00 лв.
7. IVM Ин витро Матурация 1970.00 лв.
8. IMSI (инжектиране на яйцеклетки с морфологично селектиран сперматозоид) стимулиран цикъл 2730.00 лв.
9. IMSI (инжектиране на яйцеклетки с морфологично селектиран сперматозоид) спонтанен цикъл 1060.00 лв.
10. Асистирано излюпване с лазер 220.00 лв.
11. Култивиране до бластоцист 430.00 лв.
12. Ембриотрансфер 390.00 лв.
13. Подготовка и синхронизиране на цикъл в донорска програма 920.00 лв.
14. Тестикуларна биопсия 690.00 лв.
15. Такса за една виалка донорски сперматозоиди, вкл. обработка, замразяване, съхранение и разходи по задължителните изследвания на донора, съгл. Наредба № 28 150.00 - 327.00 лв.
16. Молекулярен тест за определяне на имплантационен прозорец /ERA/ 1250.00 лв.
17. Метагеномен анализ на ендометриалния микробиом /EMMA/ 1190.00 лв.
18. Анализ на инфекциозния хроничен ендометрит /ALICE/ 790.00 лв.  
19. Терапия за регенерация на яйчниковите структури 2135.00 лв.
20. Терапия за регенерация на ендометриума 890.00 лв.
21. Хромозомен анализ на 24 хромозоми (от 1 до 4 ембриона) по метод на следваща генерация на секвениране (NGS), включен МитоСкор на всеки генетично нормален ембрион 2990.00 лв.
22. Хромозомен анализ на 24 хромозоми (от 5 до 8 ембриона) по метод на следваща генерация на секвениране (NGS), включен МитоСкор на всеки генетично нормален ембрион 4350.00 лв.
23. Хромозомен анализ на 24 хромозоми (от 9 до 12 ембриона) по метод на следваща генерация на секвениране (NGS), включен МитоСкор на всеки генетично нормален ембрион 5930.00 лв.
24. Хромозомен анализ на 24 хромозоми (12+ ембриона) по метод на следваща генерация на секвениране (NGS), включен МитоСкор на всеки генетично нормален ембрион, за всеки следващ ембрион плюс 490.00 лв.
25. Ембрионална биопсия за генетичен анализ на 24 хромозоми 990.00 лв.
Криопрезервация
26. Криотолерантност 40.00 лв.
27. Замразяване на сперматозоиди 240.00 лв.
28.* Замразяване на яйцеклетки  в една криосламка 660.00 лв.
29. Замразяване на яйцеклетки в две криосламки 810.00 лв.
30. Замразяване на яйцеклетки в три криосламки 960.00 лв.
31. Замразяване на яйцеклетки в четири криосламки 1110.00 лв.
32.** Замразяване на ембриони в една криосламка 530.00 лв.
33. Замразяване на ембриони в две криосламки 680.00 лв.
34. Замразяване на ембриони в три криосламки 830.00 лв.
35. Замразяване на ембриони в четири криосламки 980.00 лв.
36. Замразяване на ембриони в пет криосламки 1130.00 лв.
37. Съхраняване на сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони - за срок от 6 месеца 220.00 лв.
38. Съхраняване на сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони - за срок от 1 година 410.00 лв.
39. Размразяване на замразени сперматозоиди 70.00 лв.
40. Размразяване на замразени яйцеклетки 140.00 лв.
41. Размразяване на замразени ембриони 140.00 лв.
42. Размразяване на замразени ембриони и асистирано излюпване с лазер 320.00 лв.
Семинологични изследвания
43. Спермограма 75.00 лв.
44. HBA - тест 142.00 лв.
45. ДНК фрагментация на сперматозоиди 185.00 лв.
46. Тест за биол. преживяемост на сперматозоидите 80.00 лв.
47. МАR тест 55.00 лв.
48. MACS тест 220.00 лв.
49. SAT тест (Sperm Aneuploidy Test) 1360.00 лв.
Издаване на документи
50. Издаване на епикриза на английски език 100.00 лв.
51. Издаване на документация безплатно

* Максималният брой яйцеклетки в една Криосламка е до 2 яйцеклетки. За всяка следваща Криосламка се заплаща по 150,00 лв.
** Максималният брой ембриони в една Криосламка е до 2 ембриона. За всяка следваща Криосламка се заплаща по 150,00 лв.

Искате консултация?