Ново в Ин витро клиника "София" - Тестът МитоСкор

Биомаркер открива ембриони – шампиони

Революционен метод повишава процента на реализирани бременности до 70-80% при трансфер дори само на един ембрион.

Тестът МитоСкор е биомаркер, който дава информация за енергийното състояние на ембриона. Чрез него  се селектират  ембрионите с най-голям потенциал за имплантация, която да доведе до успешно развиваща се бременност и раждане. Чрез него процентът на реализирани бременности  може да се повиши до 70-80% при трансфер дори само на един ембрион. Това води и до елиминиране на риска от многоплодна бременност.

Методът  ще бъде приложен за първи път в България в ръководената от д-р Явор Владимиров Ин витро клиника  „София“ (СБАЛАГРМ „София“).

Екипът на д-р Владимиров е партньор на лаборатория IGENOMIX повече от три години. В резултат на това партньорство за първи път в България беше приложен единственият по рода си в световен мащаб, генетичен метод за определяне на имплантационен „прозорец” (ЕRА тест).

МитоСкор е поредният техен съвместен революционно-иновативен проект.