Проучване за диагностичната роля на тестовете за оценка на яйчниковия резерв в прогнозиране на резултата от овариалната хиперстимулация и постигането на бременност

на .

Д-р Явор Владимиров дмн, съвместно с 34 водещи световни специалисти в областта на яйчниковия резерв (IMPORT study group), участваха в международно научно изследване на тема „Добавена стойност на тестовете на овариалния резерв към пациентските характеристики при прогнозирането на овариалния отговор и постигането на бременност: индивидуален подход към пациентските данни“. Изследването се ръководи от Проф. Броекманс от Холандия, като  резултатите са публикувани в престижното издание на Европейското общество за човешка репродукция и ембриология (ESHRE) „Human Reproduction Update”с импакт фактор за последните пет години 9,512 - 2013 Jan-Feb;19(1): 26-36.

Въпреки, че тестовете за оценка на яйчниковия резерв (ОЯР) се прилагат често преди лечение чрез ин витро процедура, тяхната добавена прогностична стойност е неясна. Изследването прави оценка на добавената стойност на ОЯР към пациентските характеристики при прогнозиране на изхода от ин витро процедурата. Извършен е мета анализ на индивидуални пациентски данни от публикувани проучвания върху FSH, анти-Мюлеров хормон (AMH) или преброяване на антрални фоликули (AFC) при жени, подлагащи се на ин витро оплождане (IVF). Обхванати са 28 бази с данни от изследвания, включващи общо 5705 пациентки.

Повече информация и резултатите от проучването могат да се намерят тук: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23188168.