Среща с медиите

на .

На 5 юни се проведе среща с медиите, на която бяха дискутирани новостите в асистираните репродуктивни технологии и методи на работа. Ето някои от материалите: