Общински програми за финансиране

В последните години, все повече общини в България започнаха да приемат свои регионални програми за борба със стерилитета и демографския срив, като заделят средства от годишните си бюджети за финансово подпомагане на диагностиката и лечението на репродуктивни проблеми за жителите на съответната община.

Отпусканите суми, както и критериите за одобряване на кандидатите за финансово подпомагане варират силно в различните общини. Проверете дали във вашата община има програма за финансиране на лечение на стерилитет и какви са критериите и сроковете за кандидатстване. Актуалната и подробна информация за общинските програми можете да следите на сайта на пациентската организация Сдружение „Зачатие": www.zachatie.org.