fbpx

Кога е необходимо да потърсим лекар за забременяване?

лекар за забременяване

Тук ще споделим някои основни неща, които биха интересували хората. Защото има неща, които много лесно могат да ни ориентират дали трябва да търсим лекар за забременяване.

Основен индикатор

Темата безплодие и диагностика на безплодието е много ключова в репродуктивната медицина. Има един ясен и категоричен сигнал, който препоръчвам да се спазва стриктно! Когато една брачна двойка или двама партньори се опитват 1 година да се случи бебе. Говоря за редовен полов живот и това не се получава. Те би трябвало да потърсят специалист, който да направи минималната група от изследвания. Може да има множество особености и обстоятелства, но този индикатор е достатъчно добър. Какво следва след това обаче?

Първите действия

Следват изследвания, разбира се. Ние разделяме тази група от изследвания на няколко нива. Така наречената първа линия на диагностика при мъжа е обикновената спермограма, в която можем да се ориентираме за броя и подвижността на сперматозоидите. А при жената се правят проследяване на овулацията, а именно в ултразвукови прегледи в периода от 11-ти до 24-ти ден на цикъла. Другото, което е необходимо да се направи е оценка на яйчниковия резерв, което се осъществява по време на менструация между 2 и 4 ден на менструалния цикъл и тогава се изследват и така нар. полови хормони, които имат отношение и към ендокринния баланс в самия организъм, и към яйчниковия резерв.

Другото изследване, което е препоръчително в първата линия на диагностика е тестът за проходимост на маточните тръби. Има различни методи. Въз основа на тази минимална група от изследваня, специалистът може да се ориентира какъв е проблемът и съответно да се предприеме лечение. Ако обаче проблемът не бъде установен, то тогава се преминава към втората линия на диагностиката.

Втора линия на диагностика при жената

При жената това са хистероскопия, апароскопия – това са така наречените безкръвни операции, които носят информация за дали има някакви сраствания в около маточните тръби. Какво е състоянието на малкия таз, матката, вътрешността на маточното тяло чрез хистероскопията може да бъдат установени миомни възли, които би трябвало да се премахнат.

Втора линия на диагностика при мъжа

А при мъжа е необходимо да се направи така наречената спермограма, в която задължително се включва морфология по Крюгер. Трябва да се знае, че само нормалните форми в еякулата могат да оплодят яйцеклетката. Това са така наречените стридни критерии по Крюгер, при които ние установяваме какво е процентното съотношение за нормални форми и ако те са под 4% това говори, че оплодителният капацитет на сперматозоидите е много малък. Ако са в така наречената „грей зона“ между 5-14% имаме намален оплодителен капацитет, а нормата е съответно над 14%. При някои случаи ние препоръчваме да се осъществи така наречения МАР тест – да се установи дали има антитела в еякулата. Също да се установи ДНК фрагментацията на сперматозоидите. Тест за прикрепителната способност на сперматозоидите към яйцеклетката също може да бъде приложен като диагностика, защото ако има много лоша прикрепителна способност сперматозоидът, няма да се осъществи оплождане.

Високо специализирани методи за диагностика при мъжа

SAT тест е един от тях при нужда, с който се търси наличието на неправилно структурирани генетично сперматозоиди. Много често, когато SAT тестът е позитивен това е свързано с поредица от спонтанни аборти. Има случаи жените спонтанно забременяват, но в крайна сметка завършват бременностите си с аборт в ранна фаза. Независимо, че останалите параметри от семенния анализ са в норма.

За всеки, който има желние за личен коментар, съм на линия в моя Linkedin профил или се свържете с клиниката на нашата страница с контакти.

Разберете за най-новите изследвания и иновации в инвитрото

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Вижте още интересни статии и новини:

Последвай Телеграм канала
на Инвитро клиника „София“!

Ще споделяме полезна информация и последните иновации в инвитрото. :)