fbpx

Freezing and storage of gametes and embryos

криопрезервация - инвитро клиника софия

Криопрезервация се нарича група процеси на подготовка, замразяване и съхранение на човешки гамети, предимплантационни ембриони и тъкани при свръхниски температури, най-често в течен азот. Тя играе важна роля в асистираната репродукция, тъй като дава възможност репродуктивните клетки, събрани и/или оплодени в един цикъл на лечение, да бъдат използвани за оплождане и/или имплантиране в матката на пациентката, в бъдещ цикъл на лечение. Това увеличава ефективността на лечението на безплодие и намалява разходите и дискомфорта за пациентите.


През 2008г. СБАЛАГРМ „София” включва витрификацията като основен метод за замразяване на гамети и ембриони. Това е свръхбърза техника за замразяване, която води до образуване на стъклоподобно състояние в живите клетки. Доказано е, че при този метод се избягва формирането на ледени кристали в структурата на репродуктивните клетки и ембрионите по време на замразяване и размразяване. При размразяване на сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони, замразени чрез витрификация, ние постигаме над 90% преживяемост на клетките.

Цени

Всеки случай е индивидуален и има нужда от различна диагностика и лечение. Тук може да видите разбивка на всички цени, които Ви интересуват.

1. Замразяване на сперматозоиди, за една виалка 240 лв.
2. Замразяване на сперматозоиди, за две виалки 360 лв.
3. Замразяване на сперматозоиди, за три виалки 480 лв.
4. Замразяване на сперматозоиди, за четири виалки 600 лв.
5.* Замразяване на яйцеклетки  в една криосламка 660 лв.
6. Замразяване на яйцеклетки в две криосламки 810 лв.
7. Замразяване на яйцеклетки в три криосламки 960 лв.
8. Замразяване на яйцеклетки в четири криосламки 1110 лв.
9.** Замразяване на ембриони в една криосламка 530 лв.
10. Замразяване на ембриони в две криосламки 680 лв.
11. Замразяване на ембриони в три криосламки 830 лв.
12. Замразяване на ембриони в четири криосламки 980 лв.
13. Замразяване на ембриони в пет криосламки 1130 лв.
14. Съхраняване на сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони – за срок от 1 месец 120 лв.
14. Съхраняване на сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони – за срок от 6 месеца 280 лв.
15. Съхраняване на сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони – за срок от 1 година 410 лв.
16. Размразяване на замразени сперматозоиди 70 лв.
17. Размразяване на замразени яйцеклетки 140 лв.
18. Размразяване на замразени ембриони 140 лв.
19. Размразяване на замразени ембриони и асистирано излюпване с лазер 320 лв.
20. Криотолерантност 80 лв.

* Максималният брой яйцеклетки в една Криосламка е до 2 яйцеклетки. За всяка следваща Криосламка се заплаща по 150,00 лв.
** Максималният брой ембриони в една Криосламка е до 2 ембриона. За всяка следваща Криосламка се заплаща по 150,00 лв.

Последвай Телеграм канала
на Инвитро клиника „София“!

Ще споделяме полезна информация и последните иновации в инвитрото. :)