fbpx

Замразяване и съхранение на гамети и ембриони

Криопрезервация се нарича група процеси на подготовка, замразяване и съхранение на човешки гамети, предимплантационни ембриони и тъкани при свръхниски температури, най-често в течен азот. Тя играе важна роля в асистираната репродукция, тъй като дава възможност репродуктивните клетки, събрани и/или оплодени в един цикъл на лечение, да бъдат използвани за оплождане и/или имплантиране в матката на пациентката, в бъдещ цикъл на лечение. Това увеличава ефективността на лечението на безплодие и намалява разходите и дискомфорта за пациентите.


През 2008г. СБАЛАГРМ „София” включва витрификацията като основен метод за замразяване на гамети и ембриони. Това е свръхбърза техника за замразяване, която води до образуване на стъклоподобно състояние в живите клетки. Доказано е, че при този метод се избягва формирането на ледени кристали в структурата на репродуктивните клетки и ембрионите по време на замразяване и размразяване. При размразяване на сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони, замразени чрез витрификация, ние постигаме над 90% преживяемост на клетките.

Цени

Всеки случай е индивидуален и има нужда от различна диагностика и лечение. Тук може да видите разбивка на всички цени, които Ви интересуват.

1. Замразяване на сперматозоиди 240 лв.
2.* Замразяване на яйцеклетки  в една криосламка 660 лв.
3. Замразяване на яйцеклетки в две криосламки 810 лв.
4. Замразяване на яйцеклетки в три криосламки 960 лв.
5. Замразяване на яйцеклетки в четири криосламки 1110 лв.
6.** Замразяване на ембриони в една криосламка 530 лв.
7. Замразяване на ембриони в две криосламки 680 лв.
8. Замразяване на ембриони в три криосламки 830 лв.
9. Замразяване на ембриони в четири криосламки 980 лв.
10. Замразяване на ембриони в пет криосламки 1130 лв.
11. Съхраняване на сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони – за срок от 6 месеца 220 лв.
12. Съхраняване на сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони – за срок от 1 година 410 лв.
13. Размразяване на замразени сперматозоиди 70 лв.
14. Размразяване на замразени яйцеклетки 140 лв.
15. Размразяване на замразени ембриони 140 лв.
16. Размразяване на замразени ембриони и асистирано излюпване с лазер 320 лв.

* Максималният брой яйцеклетки в една Криосламка е до 2 яйцеклетки. За всяка следваща Криосламка се заплаща по 150,00 лв.
** Максималният брой ембриони в една Криосламка е до 2 ембриона. За всяка следваща Криосламка се заплаща по 150,00 лв.