fbpx

Замразяване и съхранение на гамети и ембриони

криопрезервация - инвитро клиника софия

Криопрезервация се нарича групата процеси на подготовка, замразяване и съхранение на човешки гамети, предимплантационни ембриони и тъкани при свръхниски температури, най-често в течен азот. Тя играе важна роля в асистираната репродукция, тъй като дава възможност репродуктивните клетки, събрани и/или оплодени в един цикъл на лечение, да бъдат използвани за оплождане и/или имплантиране в матката на пациентката, в бъдещ цикъл на лечение. Това увеличава ефективността на лечението на безплодие и намалява разходите и дискомфорта за пациентите.

Основен метод за криопрезервация на ембриони в СБАЛАГРМ

През 2008г. СБАЛАГРМ „София” включва витрификацията като основен метод за замразяване на гамети и ембриони. Това е свръхбърза техника за замразяване, която води до образуване на стъклоподобно състояние в живите клетки. Доказано е, че при този метод се избягва формирането на ледени кристали в структурата на репродуктивните клетки и ембрионите по време на замразяване и размразяване. При размразяване на сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони, замразени чрез витрификация, ние постигаме над 90% преживяемост на клетките.

Ако имате въпроси по темата, не се притеснявайте да се свържете се нас и да отправите вашето питане лично към мен.

Цени

Всеки случай е индивидуален и има нужда от различна диагностика и лечение. Тук може да видите разбивка на всички цени, които Ви интересуват.

1.Замразяване на сперматозоиди, за една виалка240 лв.
2.Замразяване на сперматозоиди, за две виалки360 лв.
3.Замразяване на сперматозоиди, за три виалки480 лв.
4.Замразяване на сперматозоиди, за четири виалки600 лв.
5.*Замразяване на яйцеклетки  в една криосламка660 лв.
6.Замразяване на яйцеклетки в две криосламки810 лв.
7.Замразяване на яйцеклетки в три криосламки960 лв.
8.Замразяване на яйцеклетки в четири криосламки1110 лв.
9.**Замразяване на ембриони в една криосламка530 лв.
10.Замразяване на ембриони в две криосламки680 лв.
11.Замразяване на ембриони в три криосламки830 лв.
12.Замразяване на ембриони в четири криосламки980 лв.
13.Замразяване на ембриони в пет криосламки1130 лв.
14.Съхраняване на сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони – за срок от 1 месец120 лв.
14.Съхраняване на сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони – за срок от 6 месеца280 лв.
15.Съхраняване на сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони – за срок от 1 година460 лв.
16.Размразяване на замразени сперматозоиди + култивиране и селекция190 лв.
17.Размразяване на замразени яйцеклетки + култивиране и селекция330 лв.
18.Размразяване на замразени ембриони330 лв.
19.Размразяване на замразени ембриони и асистирано излюпване с лазер460 лв.

* Максималният брой яйцеклетки в една Криосламка е до 2 яйцеклетки. За всяка следваща Криосламка се заплаща по 150,00 лв.
** Максималният брой ембриони в една Криосламка е до 2 ембриона. За всяка следваща Криосламка се заплаща по 150,00 лв.

Последвай Телеграм канала
на Инвитро клиника „София“!

Ще споделяме полезна информация и последните иновации в инвитрото. :)