Клинична лаборатория

Хистология и цитология

 • Цитонамазка
 • Цитологично изследване на цервикална или вагинална намазка
 • Течно-базирана цитология
 • Течно-базирана цитология + HPV

Имунология

 • Антиовариални антитела
 • Антиспермални антитела
 • Антитела срещу z.pellucida
 • Анти-кардиолипинови ат. (ACL)
 • Анти Бета2 Гликопротеин
 • Фенотипизиране на NK клетки

Полови/Репродуктивни хормони

 • AMH
 • Inhibin B
 • FSH
 • LH
 • Estradiol
 • Progesterone
 • Prolactine
 • TSH
 • Testosterone
 • DHEA-S
 • 17 Alpha OH Progesterone
 • Кръвен тест за бременност

Препоръчителни генетични изследвания при асистирана репродукция

За жени

 • Хромозомен анализ
 • Предразположение към тромбоза – комплексно изследване

За мъже

 • Хромозомен анализ – постнатален тест
 • Микроделеии на Y – хромозомата /azoospermia/

Серология

 • CMV IgM
 • HbsAb
 • HBsAg (хепатит B)
 • HCV (хепатит C)
 • Chlamydia trahomatis IgG
 • Chlamydia trahomatis IgM
 • СПИН (HIV1/2)
 • Сифилис (PRP, TPHA)
 • Вирусология-HBcAb,HBsAg, HCV, HIV, Wasserman