ERA®

ERA тест ендометриална рецептивност

Ендометриум и ендометриална рецептивност

Eдна от водещите причини за безплодие при жената е наличието на проблем с маточната лигавица. Вътрешността на матката е покрита със специален слой, наречен ендометриум, който всеки месец се подготвя за приемане и имплантиране на ембрион. Ако това не се случи, настъпва менструация или изхвърляне на натрупаната ендометриална лигавица. Един от изключително важните фактори за имплантирането на ембриона в ендометриума е ендометриалната рецептивност. Ендометриумът е рецептивен (възприемчив), когато е готов за имплантиране на ембриона ‑ което обикновено настъпва между 19-тия и 21-вия ден на менструалния цикъл (5-7 дни след овулацията). Този период на рецептивност се нарича „имплантационен прозорец“.

Какво е ERA® (Endometrial Receptivity Array)?

Това е диагностичен метод за установяване на имплантационния прозорец на матката - моментът, в който маточната лигавица е подготвена да приеме ембриона. Методът се основава на измерването на профила на генна експресия на ендометриалната тъкан.
ERA® е нов метод, разработен и патентован след повече от 10 години научни изследвания. Този метод помага да се направи оценка на молекулярно ниво на еднометриално-рецептивния статус при жената и дава информация дали ендометриумът (маточната лигавица) има рецептивен профил около 21-вия ден на менструалния цикъл, когато ендометриумът се очаква да е готов за имплантиране на ембриона.

Как се извършва ERA®?

За да се вземе проба за анализ, се извършва биопсия на маточната лигавица. Въз основа на предварителни изследвания се определя ден, в който да се направи ендометриалната биопсия. С помощта на специален катетър се взема мъничка част от ендометриума. Процедурата е лесна, бърза и се извършва от гинеколог в амбулаторни условия.

Върху взетата проба се извършва високоспециализиран генетичен анализ. Анализира се експресията на 238 гена, които определят еднометриалната рецептивност. Специален софтуер анализира събраната информация и класифицира ендометриума като „рецептивен“ или „нерецептивен“.

Чрез този анализ може да се определи дали теоретично прогнозираният имплантационен прозорец на матката на жената съвпада с действителния имплантационен прозорец на нейната матка.

Ако се окаже, че те съвпадат, тогава имплантационният прозорец на жената се определя в зависимост от деня на вземане на биопсията, което означава, че ембрионът може да се имплантира успешно в матката през този период.

Ако се определи състояние на „нерецептивност“, това означава, че имплантационният прозорец“ на жената е изместен. В този случай, въз основа на предходния резултат се определя нов период от време, в който биопсията трябва да се повтори. След като се определи какво е изместването на индивидуалния имплантационен прозорец на пациентката, вече може да се реализира успешно имплантиране на ембрион при последващ цикъл.

Какви са преимуществата на ERA®?

Установено е, че при около 28,6% от жените с репродуктивни проблеми, теоретично прогнозираният имплантационен прозорец не се отговаря на техния реален прозорец, а при 1% от случаите, имплантационен прозорец изобщо липсва. Поради това, преди започването на ин витро процедура е желателно да се определи чрез диагностичния метод ERA дали при пациентката има имплантационен прозорец и в кои дни на менструалния цикъл се формира той. Така могат да бъдат предприети коригиращи действия, чрез които да се повиши шансът за успешно лечение чрез методите на асистираната репродукция.

Абсолютни показания за ERA®:

  • Жени до 37 години, с поне три неуспешни ЕТ на ембриони с добра морфологична характеристика;
  • Жени над 37 години с поне два неуспешни ЕТ на ембриони с добра морфологична характеристика.

 

Относителни показания за ERA®:

  • Ембриотрансфер на размразени ембриони;
  • Наличие на хидросалпингс при тубарен фактор на безплодие;
  • Ендометриоза, свързана с безплодие;
  • Вродени аномалии (uterus didelfus);
  • Преди започване на лечение чрез ин витро процедура.

 

Диагностичният метод ERA® помага да се определи дали и кога маточната лигавица предлага идеалните условия за имплантиране на ембриона, позволява извършването на ембриотрансфер през най-подходящото време за това, като така увеличава съществено шансовете за успех на всяка ин витро процедура.

Приложение на ERA® в България:

За първи път в България, иновационният метод ERA® се прилага в Специализираната болница по акушерство, гинекология и репродуктивна медицина „София".