Матурация (IVM)

Инвитро матурация (IVM)

Известно е, че процентът на успеваемост при IVF процедурите е пряко свързан с броя на трансферираните ембриони с добро качество. При прилагане на съвременните IVF протоколи се използват високи дози гонадотропни хормони за стимулация на яйчниковите структури, в следствие на което се образуват множество фоликули, респективно яйцеклетки и ембриони. Не е за пренебрегване обаче, цената, която пациентите заплащат за това ‑ в буквален и преносен смисъл.

Някои жени са свръхчувствителни при стимулация с екзогенни гонадотропини и при тях е повишен рискът от развитие на овариален хиперстимулационен синдром (OHSS), който води до хоспитализация в около 2-3 % от случаите. Тежките форми на OHSS понякога предизвикват усложнения като белодробен тромбоемболизъм, отпадане на бъбречната функция, респираторен дистрес (ARDS) и в много редки случаи – смърт.

От друга страна, все още не са известни евентуални бъдещи странични ефекти върху здравословното състояние на организма и репродуктивната система след приложението на гонадотропини. Редица автори лансират хипотезата, че в някои случаи по-ниската степен на имплантация при трансфериране на ембриони с добро качество е в резултат на намаляване рецептивността на маточната лигавица, в следствие на свръхфизиологичните хормонални нива по време на стимулация. Безпокойство буди и фактът, че при чести стимулации, в неопределено бъдеще има риск от поява на яйчников и ендометриален карцином и особено карцином на млечните жлези. Освен това, не е ясно дали множеството стимулации не биха довели до ранно изчерпване на яйчниковия резерв.

Поради тези причини, медицината проучват и обсъжда алтернативни възможности за лечение на безплодието чрез асистирани репродуктивни технологии (АRТ). Ин витро матурацията /зреене/ на незрели яйцеклетки (IVM) се явява потенциална терапия, елиминираща посочените по-горе рискове.

IVM е метод, който може да се използва за лечение при всички форми на безплодие, без необходимост от хормонална стимулация .

IVM може да се прилага като първа линия на поведение преди стимулация с гонадотропини, т.е. последователността на терапия е следната: вътрематочна инсеминация (IUI) > Ин витро матурация (IVM) > стимулиран IVF цикъл.

 Предимства на инвитро матурацията (IVM)

 • по-малък риск за пациентите (рискът от OHSS е равен на нула);
 • кратък период на лечение;
 • намалява финансовите разходи за лечението;
 • от етична гледна точка – при случаите с мъжки фактор на безплодие, лечението чрез IVM е “по-справедливо” спрямо жената.

При кои случаи е подходящо лечение чрез IVM?

 • жени с висок риск от овариален хиперстимулационен синдром (OHSS);
 • жени с прекаран овариален хиперстимулационен синдром (OHSS);
 • случаи с поликистозен яйчников синдром (PCOS);
 • млади,високи и слаби жени с поликистозни яйчникови структури;
 • всички случаи, при които е налице необходимост от лечение чрез IVF процедура;
 • жени с някои злокачествени заболявания, при които химиотерапията трябва да започне без отлагане;
 • заболявания като активен системен Лупус еритематозус и някои форми на карцином на гърдата, при които е противопоказно повишаването на нивата на естрогените в кръвта.

Децата родени чрез IVM

Публикуваните данни сочат, че не се увеличава процентът на вродените малформации при децата, заченати след IVM, в сравнение с децата, заченати чрез IVF и ICSI процедури.