ICSI

ICSI

ICSI представлява инжектиране на един сперматозоид директно в цитоплазмата на яйцеклетката (интрацитоплазменото спермално инжектиране). Процедурата се извършва с помощта на т.нар. инвертен микроскоп при увеличение 200-400 пъти, с размер на работната повърхност на пипетите 20 пъти (при държащата пипета) и 60 пъти (при инжекционната пипета) по-малък от диаметъра на човешки косъм.

При тази процедура, яйцеклетките се освобождават от заобикалящите ги кумулусни клетки с помощта на ензима хиалуронидаза. Следва обездвижване и захващане на подходящ сперматозоид чрез т.нар. инжекционна (injection) пипета, фиксиране на яйцеклетката с т.нар. държаща (holding) пипета и инжектиране на сперматозоида в цитоплазмата на яйцеклетката.

Инжектираната със сперматозоид яйцеклетка се връща в инкубатора и 16-18 часа по-късно се разглежда за наличие на оплождане.

  

 
Показания за приложение на ICSI процедура:

  • Oligozoospermia (по-малко от 20 милиона/мл);
  • Asthenozoospermia (по-малко от 30% подвижни сперматозоиди);
  • Teratozoospermia (по-малко от 5% нормални форми по стриктните критерии на Kruger);
  • Диагностицирана лоша преживяемост на сперматозоидите;
  • Пациенти, при които липсва оплождане в предходен IVF цикъл;
  • Пациенти, при които е налице неуспех след няколкократни IVF цикъла.

 

В последните години, показанията за прилагане на ICSI процедура се разшириха, като методът се прилага и при двойки, в които жената е с напреднала репродуктивна възраст, при наличие на субинфертилитет на база ендометриоза, имунологичен фактор, както и при безплодие с неизяснен произход.

Въз основата на описаната ICSI методика се въведоха нови модификации за лечение на Azoospermia:

  • MESA (Аспирация на сперматозоиди от епидидимиса);
  • TESA (Аспирация на сперматозоиди от тестиса);
  • TESE (Екстракция на сперматозоиди от тестисa).