Hatching

Излюпване (Hatching)

При естественото забременяване, излюпването на ембриона включва спонтанно разрушаване на мембраната, която обвива яйцеклетката - зона пелуцида. По този начин, ембрионът се освобождава и приготвя за имплантация в матката. При някои случаи, тази мембрана е ненормално дебела и не позволява излюпване на ембриона. Счита се, че липсата на имплантация на ембриона поне отчасти се дължи на невъзможността за разкъсване на зона пелуцида. Това означава, че ембрионът не може да се имплантира в матката. Проблемът най-често е характерен за по-възрастни жени, въпреки че може да се наблюдава при всяка една възрастова група.

Асистираното излюпване на ембриона е микроманипулационен метод, който най-често се прилага при ембриони на стадий от 6-8 клетки непосредствено преди трансфера. Предполага се, че направеният чрез микроманипулацията отвор в зоната подпомага излюпването и ранното взаимодействие между ембриона и ендометриума по време на най-критичния ранен етап.

Лазерно-асистираният хачинг (LAH)

Появата на лазера позволи развитието на прецизни техники за манипулиране на ембрионите, с цел подобряване на фертилността. Лазерно-асистираният хачинг (излюпване) на ембрионите може да промени драстично историята на редица неуспешни имплантации на ембриони в маточната стена.СБАЛАГРМ „София” разполага с най-ново поколение апаратура за лазерно-асистиран хачинг на ембриони LYKOS™ от фирма Hamilton Thorne, Inc - водещ световен доставчик на лазерна апаратура за репродуктивната медицина.

Лазерно-асистираният хачинг (LAH) с LYKOS™ използва силно фокусиран инфрачервен лазерен лъч, който отстранява зона пелуцида на много прецизни стъпки. Преди появата на апаратурата LYKOS™, само механични или химически методи можеха да бъдат използвани за асистиран хачинг на човешки ембриони в клинични условия. Лазерно-асистираният хачинг налага по-малко манипулиране на ембриона, отколкото останалите методи за асистиран хачинг. Също така, лазерно-асистираният хачинг е по-бърз от останалите методи и поради това, ембрионът прекарва по-малко време извън инкубатора.

Какви са индикациите за LAH?

LAH не се препоръчва като рутинна процедура при всички IVF пациенти. При определяне на кандидатите за LAH, се отчитат няколко фактора. Тук се включват възраст, хормонален статус, качество на ембрионите, брой ин витро опити, както и дали се имплантират замразени ембриони.

  • Възраст:  Жени над 37 години
  • Хормонален статус:  Жени с повишено базово ниво на FSH
  • Качество на ембрионите:  Жени с ембриони с лоша прогноза, включително състояния като дебела зона пелуцида, бавно делене на клетките или висок процент на фрагментация на клетките
  • Брой IVF опити:  Жени с 1 или повече неуспешни опити
  • Замразени ембриони:  Жени, използващи замразени/размразени ембриони, които може да имат втвърдена зона пелуцида