Гергана Георгиева

Гергана Георгиева ембриолог инвитро

Младши ембриолог в СБАЛАГРМ „София”.

Гергана Георгиева е родена през 1988 г. в Силистра. Завършила е гимназия със специалност „Биология и химия с интензивно изучаване на английски език”. През 2010 г. придобива бакалавърска степен по биология в Биологически факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски”. През 2012 г. защитава дипломна работа на тема „Ранното делене на ембрионите – важен прогностичен фактор за изхода от АРТ” и придобива магистърска степен по специалност „Биология на развитието”.