МитоСкор

MitoScor

Революционният тест МитоСкор

Тестът МитоСкор е биомаркер, който дава информация за енергийното състояние на ембриона. Чрез него се определят ембрионите с най-голям потенциал за имплантация, респективно развиваща се бременност и раждане. При този метод се определя броя копия на митохондриална ДНК в цитоплазмата на клетките на развиващият се ембрион.

Известно е, че генетично нормални ембриони не се имплантират и причината за това е високата активност на митохондриите. Публикуваните резултати от проучванията подкрепят хипотезата, че броят на митохондриалните ДНК копия в ембриона не е пряк индикатор за енергийния му капацитет, а представлява индекс за енергийния стрес, който може да се използва за прогноза на имплантационния потенциал на ембриона (Diez-Juan A. et al. 2015). Повишената митохондриалната активност предизвиква повече мутации в митохондриалната ДНК, увеличава нивата на свободните радикали в клетките, което е причина за ниска степен на имплантация на ембрионите. Чрез методът МитоСкор е установен праг на митохондриалната активност, при който ембрионите с повишена активност са с минимален, или без шанс за имплантация в маточната кухина.

Митохондрии и митохондриална ДНК

Митохондриите са универсални клетъчни органели, срещани при почти всички еукариотни клетки. Понякога митохондриите са описвани като "клетъчните енергийни фабрики", защото те произвеждат по-голямата част от АТФ (аденозинтрифосфат), който от своя страна е източникът на химическа енергия за клетката. Те са енергийната система на ембриона. Митохондриите имат своя собствена ДНК, известна като митохондриална ДНК. Количеството копия на митохондриална ДНК в ембриона е индекс на енергиен стрес, който може да се използва, за да се предскаже неговия имплантационен потенциал. Проучванията установяват, че повишената митохондриална ДНК в ембриона е показателен критерий за недостатъчно ниво на енергия и нисък потенциал за имплантиране.

Какво е приложението на МитоСкор

  • Tози метод ще помогне на специалистите да изберат ембрион с по-висок потенциал за имплантация и следователно да увеличат шансовете за забременяване;
  • МитоСкор осигурява допълнителна информация за имплантационния потенциал на еуплоидните ембриони, като заедно с морфологичната оценка внасят допълнителна обективност при селекцията на ембрионите;
  • Информацията от теста дава възможност да индентифицираме ембриони с потенциал в много ранна фаза: 3-ти или 5-ти ден от ембрионалното развитие;
  • Методът МитоСкор може да се прилага заедно с PGS/PGD, като от една и съща проба, могат да се направят и двете изследвания. Ембрионите не трябва да се подлагат на допълнителни интервенции отделно от тези, свързани с рутинния хромозомен скрининг.

Какви са предимствата на метода МитоСкор

  • Повишава процента на имплантация и бременност при лечение чрез ин витро процедури;
  • Намаляване на риска от многоплодна бременност;
  • Прилагане на допълнителни методи за изследвания в ранен стадий на ембрионалното развитие: в 3-ти или 5-ти ден;
  • Допълнителна информация относно „здравето“ на ембриона, с допълнителни морфологични наблюдения.

Едно от най-големите предимства на методът МитоСкор е, че подпомага селектирането на ембриони с най-голям потенциал за имплантация, което значително увеличава възможността за бременност. Проучванията показват, че процентът на реализирани бременности може да повиши до 70-80% при трансфер, дори и само на един ембрион. Това респективно води до елиминиране на риска от многоплодна бременност.

Кога трябва да се приложи методът за изследване МитоСкор: при ранно делящ се ембрион (3-ти ден) или ембрион на фаза бластоцист (5-ти ден)?

Отговорът на този въпрос се определя от броя на клетките, които могат да се биопсират, качеството, степента от риск за мозаицизъм в ембриона и не на последно място – от опита на ембриолога.

Дали е възможно с МитоСкор да се диагностицират митохондриални заболявания?

Отговорът е Не. Методът само дава относителното количество на митохондриална ДНК, която е индикатор за енергийния резерв на развиващите се ембриони.

Каква е обективността на МитоСкор за прогноза на имплантационния потенциал на ембриона?

Високите нива на митохондриални ДНК копия в генетично нормалния ембрион са показател за по-ниска жизненост на ембриона и по-нисък имплантационен потенциал. Чрез методът МитоСкор е установен праг, над който ембрионите с повишена митохондриална активност са с минимален или без шанс за имплантация в маточната кухина.

Какво трябва да се направи, ако всичките мои ембриони са със висок МитоСкор?

Високите стойности на теста са индикатор за нисък имплантационен потенциална ембрионите. Това не означава, че нито един ембрион няма да бъде в състояние да се имплантира. В тези случаи се препоръчва да се направи ембриотрансфер на ембриона или ембрионите с най-нисък МитоСкор и най-висока морфологична оценка. Възможно е и замразяване на ембрионите, с цел да се направи допълнителен анализ и да се изгради стратегия за персонализиран ембриотрансфер и реализиране на бременност. От друга страна, съобразно теорията „за крио лечение на ембрионите”, процедурата по замразяване и размразяване на ембрионите може да има подтискащ ефект върху митохондриалната активност.

Приложение на МитоСкор в България:

За първи път в България, революционният метод МитоСкор се прилага в Специализираната болница по акушерство, гинекология и репродуктивна медицина „София".