IMSI

Новост в асистираните репродуктивни технологии – методът IMSI

При случаите с тежък мъжки фактор на безплодие, единственото решение е осъществяването на процедура ICSI – инжектиране на сперматозоид в цитоплазмата на яйцеклетката. За да се подобри успеваемостта на процедурата, се разработи една иновационна техника – IMSI (инжектиране на морфологично селектиран сперматозоид в цитоплазмата на яйцеклетката). Тази техника е свързана с наблюдение на сперматозоидите под много голямо увеличение – до около 6600 пъти, което дава възможност на ембриолога да направи подробна визуална оценка на важни субклетъчни органели, като ядро (там, където се съхранява генетичният материал), акрозома, постакрозомална ламина, шийка, митохондрии и опашка. Тази техника позволява да се открият дефекти, които иначе остават скрити при стандартно използваното ниво на микроскопско увеличение – от 200 до 400 пъти. Подбирането на сперматозоиди чрез метода IMSI и съчетанието с процедура ICSI осигурява по-сигурно и надеждно оплождане на яйцеклетките, повишава имплантационния потенциал на ембрионите и намалява риска от спонтанни аборти.

Независимо от голямото микроскопско увеличение, при избора на сперматозоиди за инжектиране има определена степен на субективност от страна на ембриолога. С цел да се избегне рискът от човешка грешка, се разработи специален софтуер към мощна система за микроскопия, който дава възможност за прецизен анализ и фин подбор на „най-добрите” сперматозоиди чрез строги морфологични критерии. Благодарение на това, може да се подбере не само жизнеспособен, но и морфологично качествен сперматозоид.

Какво представлява IMSI –STRICT?

Toва е единственият автоматизиран софтуер за извършване на оценка на сперматозоидната морфология „на живо” – в реално време и при увеличение на микроскопа над 6600 пъти. IMSI –STRICT комбинира стриктните критерии на Tygerberg и Kruger за морфологична оценка с един изключително нов метод за морфологично оценяване на органелите на подвижните сперматозоиди, наречен MSOME (motile sperm organelle morphology examination) и предлага софтуерна категоризация на сперматозоидите, чрез оценка на размера и формата на главичката, опашката и броя на вакуолите. Посредством анализираните параметри, сперматозоидите се отнасят към една от трите категории – нормални, субнормални или анормални.

Предимства на IMSI –STRICT:

 • Обективната класификация на сперматозоидите отхвърля субективността при оценката, извършена от ембриолога и намалява вероятността от човешка грешка;
 • Бързият анализ намалява времето от обработката на сперматозоидите до осъществяване на инжектирането им в яйцеклетката (ICSI процедурата);
 • Позволява стандартизиране на метода за селекция на сперматозоидите при ICSI процедурата;
 • Възможност за документиране на процеса и архивиране на данните;
 • Възможност за осъществяване на качествен контрол на дейността;
 • Подобрява качеството на ембрионите, като увеличава процента на ембрионите, достигнали до фаза на бластоцист;
 • Намалява процента на ембрионите с хромозомни аномалии
 • Повишава процента на реализираните бременности;
 • Намалява процента на спонтанните аборти.

Показания за прилагане на IMSI:

 • Мъжки фактор на стерилитет;
 • Тератозооспермия;
 • Висока степен на ДНК фрагментация на сперматозоидите;
 • Ембриони с лоша морфологична характеристика, установена в предходни IVF/ICSI процедури;
 • Спонтанни аборти в първия триместър на бременността;
 • Поредица от неуспешни ин витро процедури;
 • Стерилитет с неизяснен произход.

 

Приложение на IMSI –STRICT в България:

За първи път в България, иновационният метод IMSI –STRICT се прилага в Специализираната болница по акушерство, гинекология и репродуктивна медицина „София".