Информация за финансиране

Общински програми за финансиране

В последните години, все повече общини в България започнаха да приемат свои регионални програми за борба със стерилитета и демографския срив, като заделят средства от годишните си бюджети за финансово подпомагане на диагностиката и лечението на репродуктивни проблеми за жителите на съответната община.

Център „Фонд за асистирана репродукция”

Център „Фонд за асистирана репродукция" е специализирана структура към министъра на здравеопазването, която организационно и финансово подпомага български граждани за извършване на дейности по асистирана репродукция при лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на АРТ и по-конкретно чрез ин витро оплождане. Дейността си започва през април 2009 г. СБАЛАГРМ „София" има сключен договор за работа с Център „Фонд за асистирана репродукция".