Въпросник за самооценка

Моля, попълнете бланката, която е достъпна за изтегляне по-долу и я носете на Вашата среща с лекаря. Пригответе си списък с въпроси, които бихте искали да му зададете. Цялата предоставена информация ще се съхранява като строго конфиденциална.  Моля, заградете в кръг правилния отговор.

Изтегляне на въпросника

  • SART калкулатор за определяне на шансовете за бременност чрез ин витро (на англ.език)