Новини за ин витро от болница по акушерство и гинекология СБАЛАГРМ София

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ 25.03.2020 год.

Скъпи приятели,

Във връзка с писмо № 16-00-49/23.03.2020 г. на Министерство на здравеопазването с указания относно медицинската експертиза на бременни жени ви уведомяваме, че медицинската експертиза не е част от женската консултация на бременните жени и те могат да получават безпрепятствено и своевременно болничните листове, свързани както с патология по време на бременността, така и с физиологичната бременност през последните 45 дни преди определения термин.

Във връзка със забраната за осъществяване на женска консултация, новите разпореждания са свързани със специфичните случаи на бременност. При тях се изисква по-специално наблюдение по индивидуално определен план от съответните специалисти по акушерство и гинекология, в зависимост от конкретния проблем на жената и/или плода. С цел да се избегнат неблагоприятни последствия за жената и бременността Ин витро клиника „София” ще извършва всички необходими прегледи и изследвания. Клиниката е въвела допълнителни предпазни мерки като индивидуално определяне на часове за посещение при спазване на всички останали противоепидемични мерки, така че да се разделят потоците от пациенти и да не се допуска струпването им по едно и също време.

Ин витро клиника „София” моли пациентите, на които предстои преглед или манипулация, да се свържат с наш координатор на тел. 0700 18586 или на имейл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. за допълнителна информация.

Екипът на Ин витро клиника „София” ви пожелава да бъдете здрави и отговорни за здравето на другите!