Новини за ин витро от болница по акушерство и гинекология СБАЛАГРМ София

Kнигата „Ембриогенеза“ с автори Д-р Я. Владимиров, Д. Тачева и В.Добринов

IntechOpen, водещият в света издател на книги, написани от учени за учени, публикува „Настояще и бъдеще при замразяване на човешки ембриони”.

Автори на тази глава от книгата, озаглавена „Ембриогенеза“, са част от екипа на „Ин витро клиника София“ - Д-р Явор Владимиров, Десислава Тачева и Владислав Добринов.