Новини за ин витро от болница по акушерство и гинекология СБАЛАГРМ София

Прогнозиране на прекомерен отговор при овариална хиперстимулация въз основа на характеристиките на пациента и определяне на яйчниковия резерв

on .

Д-р Явор Владимиров дмн, съвместно с 39 водещи световни специалисти в областта на яйчниковия резерв (IPD-EXPORT Study Group), взе участие в международно научно изследване на тема „Прогнозиране на прекомерен отговор при ин витро оплождане от характеристиките на пациента и изследванията на яйчниковия резерв и сравнение в подгрупи: мета анализ на индивидуални пациентски данни“. Изследването е организирано и ръководено от Проф. Мол от Холандия и е резултатите са публикувани в престижното списание на Американското общество по репродуктивна медицина (ASRM) “Fertility and Sterility” с импакт фактор за последните пет години 3,960 - 2013 Aug; 100 (2): 420-9.

Целта на изследването е да се оцени дали тестовете за оценка на яйчников резерв (ТЯР) имат прогностична стойност към възраст на жената, за овариална хиперстимулация при IVF процедури, както и дали тяхното представяне се различава при отделните клинични подгрупи. Оригиналните данни произтичат от проучвания на базовия FSH, анти-мюлеровия хормон (AMH) или броя на антралните фоликули (AFC) във връзка с яйчниковия отговор към овариална хиперстимулация.В основния анализ са обхванати общо 4786 жени, с подгрупа от 1023 жени с информация за всичките три теста за яйчников резерв.Включени са 57 проучвания, докладващи за 32 бази данни.

Повече информация и резултати от проучването могат да се намерят тук: http://www.fertstert.org/article/S0015-0282%2813%2900520-7/abstract