Донори

Донори на яйцеклетки

Специализираната болница по акушерство, гинекология, репродуктивна медицина и оплождане ин витро „София" предлага донорска програма за яйцеклетки.

Информация за донорите

Кой може да стане донор на яйцеклетки

Не всяка жена може да дари яйцеклетки. Правилата и критериите за избор са съставени въз основа на редица етични и правни съображения. От медицинска гледна точка, правилата имат за цел повишена успеваемост на донорските програми и осигурена безопасност за донора и реципиента. Съгласно Наредба № 28 на Министерството на здравеопазването за дейностите по асистирана репродукция, донорите на яйцеклетки трябва да са на възраст между 18 и 34 години при неродствено даряване и от 18 до 38 години при родствено даряване. Горната граница за годините на донора е фиксирана така, защото с напредване на възрастта намалява яйчниковата функция на жената и се повишава рискът от генетични аномалии. Основно изискване е донорката да има поне едно живородено дете.

Какво представлява даряването на яйцеклетки

Ако решите, да станете донор, ще посетите клиниката няколко пъти за прегледи и изследвания, преди да бъдете одобрени окончателно. Тези посещения включват цялостен общ медицински преглед, отделен гинекологичен преглед, съставяне на подробна лична и фамилна история на заболяванията, изследване на кръв и урина, изследване на психическото състояние. С консултанта по донорската програма към клиниката ще обсъдите Вашите права и задължения. Даряването на яйцеклетки няма да започне, преди да бъдете одобрена от специална комисия; преди да подпишете информирано съгласие и преди да синхронизираме Вашия цикъл с този на реципиента.

Дарените от Вас яйцеклетки ще се използват за процедура по ин витро оплождане. Процедурата започва с прилагане на определени медикаменти, някои от които са под формата на инжекции. Целта на тези медикаменти е стимулиране на яйчниците за развитие на по-голям брой фоликули и съответно – на повече яйцеклетки в един менструален цикъл. Тези лекарствени препарати ще приемате определено време – средно около 10 дни. През това време ще Ви се правят няколкократни кръвни изследвания и ултразвукови прегледи, за да се контролира стимулацията на яйчниците. Трябва да се подчертае, че контролираната стимулация не носи риск за вашето здраве. Процедурата завършва с фоликуларна пункция, при която се изваждат яйцеклетките. Пункцията е много кратка – обикновено 10-15 минути и е напълно безболезнена. След нея, ще се възстановите за кратко под медицинско наблюдение. След няколко часа, Вие напускате клиниката и Вашето участие в програмата завършва.

След акта на даряване, вашите яйцеклетки стават собственост на реципиента. Извлечените яйцеклетки се обработват в лабораторията и се оплождат. Незрелите и неоплодени яйцеклетки се изхвърлят като биологичен отпадък или могат да бъдат използвани за проучвания. Най- качествените ембриони се трансферират в матката на реципиентката. При забременяване и раждане на дете, тя ще е родната и законна майка, въпреки генетичното родство на детето с Вас.

Как се избират донори?

Ако желаете да станете донор, най-напред се свържете с клиниката по телефон или чрез имейл. Ще Ви предоставим да попълните един начален въпросник, след което ще бъдете поканени за събеседване в клиниката. Ако то протече успешно, подборът продължава с някои задължителни медицински прегледи и оценка на психичното състояние. Ще получите подробни разяснения за всички медицински, правни и етични аспекти на процедурата.

ОБЩ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД: Описва се подробно текущото и предишното медицинско и психично състояние на Вас и Вашите близки родственици. Включват се въпроси за употреба на цигари, алкохол, лекарства или различни упойващи вещества. Извършва се ултразвуков преглед на матката, яйчниците и органите в малкия таз. Взима се кръв за определяне на базалните хормонални нива.

ВИРУСОЛОГИЧНИ ТЕСТОВЕ: При пренос на кръв или тъкан от един индивид на друг е възможно да се пренесат вируси или бактерии. За да се предотврати този риск, донорите се изследват съгласно законовите стандарти за асистирана репродукция. Взима се кръвна проба за изследване за Хепатит В и С, СПИН и Сифилис.

ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА НАСЛЕДСТВЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ: Кандидатите за донори преминават през донорска комисия. Тя има за цел да събере възможно най-много информация за генетичния код на донора, за да се намали до минимум или отхвърли риска от наличие на наследствени генетични аномалии при бъдещия плод. Ще Ви бъдат зададени въпроси за биологичните Ви родители, братя и сестри, баби и дядовци. Ако е необходимо, ще бъдете помолени, да съберете допълнителна информация, за да се оценят:

  • Дефекти при раждане, изискващи хирургична намеса или водещи в последствие до здравословни проблеми (спина бифида, сърдечни пороци, заешка устна).
  • Генетични разстройства (Болест на Хънтингтън, болест на Тей-Сакс или сърповидноклетъчна анемия)
  • Наследствени заболявания, които са налични в анамнезата на реципиентката.
  • Сериозни анатомични аномалии, умствена изостаналост или психиатрични проблеми.

Ако имате починали близки родственици, комисията трябва да научи причината за смъртта и възрастта на родственика. Някои разпространени заболявания (сърдечно-съдови или туморни), които често засягат хора на средна и млада възраст, в една или друга степен са под влияние на генетични фактори.

Кой ще използва Вашите яйцеклетки

Програмата за донорски яйцеклетки дава възможност за лечение на жени с намалена функция на яйчниците и ранно навлизане в менопауза, които имат възможност за износване на плода и раждане. Някои пациентки пристъпват към донорска програма поради напреднала възраст или висок риск от наследствени заболявания.

Реципиентите за Вашите яйцеклетки се определят от политиката на донорската програма - обикновено това са жени в края на тридесетте и началото на четиридесетте си години. Малко са на брой пациентките под 36- годишна възраст, използващи донорски яйцеклетки. От донорската програма могат да се възползват и жени без партньор, които могат да използват донорска сперма и яйцеклетки.

Ще знае ли реципиентът кой е неговият донор?

Не. Съгласно законодателството, донорите остават анонимни за реципиентите.

Какви са стъпките при даряване на яйцеклетки

1. Синхронизиране на менструалния цикъл: Може да Ви бъде изписан определен медикамент за една или повече седмици, с цел поддържане нормалната функция на яйчниците. Това улеснява контролирането на реакцията им към стимулацията.

2. Стимулиране на яйчниците: При нормалния менструален цикъл, един фоликул надделява и започва да нараства повече от другите. По време на овулация от него се отделя зрялата яйцеклетка. При донорската програма, целта е развитие и получаване на повече зрели яйцеклетки. Затова ще Ви се предпишат хормонални препарати за стимулация на яйчниците. Тези медикаменти са близки до естествените хормони, произвеждани от организма, но са в по- високи дози. Прилагат се под формата на подкожни или мускулни инжекции. Стимулирането започва в началото на менструалния цикъл и продължава 10-12 дни. Медицинският персонал ще Ви покаже как сами да прилагате съответните дози. Ако не желаете или нямате възможност да си поставяте медикаментите сами, трябва да потърсите квалифицирано лице, което да ви постави инжекцията.

3. Проследяване по време на стимулация: По време на стимулацията ще Ви бъдат направени няколко кръвни изследвания и ултразвукови прегледи на яйчниците, за да се оцени реакцията към медикаментите и растежа на фоликулите. Въз основа на тези изследвания и прегледи, лекарят определя дозировката на медикаментите.

4. Аспирация на яйцеклетките: Вземането на яйцеклетките от яйчниците става чрез мини-инвазивна манипулация, наречена трансвагинална фоликуларна пункция. Подготовката и самата пункция продължават около 15-20 минути. Приемат се болкоуспокояващи, седативни препарати и се дава краткотрайна анестезия. След това ще бъдете настанена в удобна болнична стая, където ще се възстановите за 2-3 часа и после можете да се приберете у дома. За предпазване от инфекции по време на процедурата, лекарят може да Ви назначи антибиотична профилактика.

5. Грижи и проследяване след пункция: Клиниката ще Ви предостави указания какво да правите при необходимост от медицинска помощ.

Процесът на даряване на яйцеклетки ще промени ли ежедневието ми

Даряването на яйцеклетки отнема определен период от време. Ваша отговорност е да съобразите всекидневните си задължения с ангажиментите Ви в донорската програма. Препоръчва се в този цикъл да не употребявате алкохол и забранени упойващи вещества. Не трябва да приемате лекарствени препарати без разрешение на специалистите в донорската програма. Ако водите полов живот, се препоръчва бариерна контрацепция.

Какво представлява информираното съгласие

Преди да се започнете процедура, Вие трябва да подпишете документ, наречен „информирано съгласие". Този документ не е обикновен формуляр, а начин да се запознаете цялостно и да се съгласите с процедурите, на които ще се подложите. Преди да подпишете информираното си съгласие, Вие ще се срещнете с лекаря, който ще ръководи вашата процедура. Можете да обсъдите с него отделните аспекти на процедурата и да зададете всички въпроси, които Ви вълнуват. Трябва да се запознаете и разберете добре всяка една стъпка и етап от донорската програма. Въпреки, че сте дали информираното си съгласие за участие в донорска програма, Вие можете да промените решението си във всеки един момент.

Родителски права и задължения

След като пункцията мине и яйцеклетките бъдат извлечени, те стават собственост на реципиента. Вие не носите отговорност за изхода от процедурата и бременността. Документите, които подписвате, удостоверяват, че реципиентът е юридически и финансово отговорен за децата, които биха се родили.

Заплащане

Съгласно законодателството, даряването на яйцеклетки не е комерсиално. Допуска се обезщетяване на донора за понесени от него материални разходи и неудобства в разумни размери. Плащането не е свързано със самите яйцеклетки и не зависи от изхода на процедурата. За повече информация се свържете с клиниката.

Мога ли да даря повече от един път

Съгласно законодателството, при подбора на донори се прави справка за евентуални предходни дарения на същия донор в други лечебни заведения. Не се допуска повече от 5 живи раждания, вследствие яйцеклетки на един донор, включително и собствените му деца.