fbpx

Доктор Явор Владимиров

доктор явор владимиров

Доктор Явор Владимиров от Инвитро Клиника София е специалист в сферата на репродуктивната медицина. В кариерата си той е провел много експерименти, с които допринася за развитието на инвитро процедурите в България и спомага за ефикасността на методите в клиниката. 

Една от главните хипотези, които той разработва е “Теория за криолечението на ембриони”. Целта на експеримента е да се даде логично обяснение, свързано с ползите от замразяването/размразяването на ембриони. Ползата от изграждането на тази хипотеза е, че криоконсервацията не е само технология, използвана за съхраняване на ембриони, но и метод за лечение на ембриони, който потенциално може да подобри успеваемостта при безплодни двойки.

Друго важно проучване в кариерата му е качеството на семенната течност в общото население на България. Целта е да се оцени репродуктивните възможности на българските мъже. 482 мъже без данни за репродуктивни проблеми са включени за целите на това изследване, като доброволците са разделени на базата на техния статус на тютюнопушене и техния индекс на телесната маса. Заключенията от този експеримент е, че телесната маса оказва огромно влияние върху концентрацията на семенна течност. Тютюнопушенето няма особено статистическо влияние, но българските мъже се оказват с по-слаба репродуктивна способност в сравнение с мъжете в други страни.

Друга важна сфера, по която работи доктор Явор Владимиров е замразяването на ембрионите. На базата на изследвания и експерименти той прави предположения и хипотези за бъдещото приложение на методите на замразяване на ембриони и тяхното място в репродуктивната медицина. 

Следващо важно изследване, проведено от доктор Явор Владимиров е петгодишно многоцентрово рандомизирано контролирано проучване, което сравнява персонализиран ембрио трансфер на бластоцисти при замразени и т.нар. фреш ембриони. Резултатите показват, че персонализираният ембриотрансфер има доста по-висока успеваемост от трансфера на замразени ембриони. 

Специалистът доктор Явор Владимиров провежда много основополагащи изследвания за българските инвитро технологии. Инвитро клиника София,в която работи е известна с много постижения като са първите в България, въвели оценката на яйчниковия резерв на жената, първата клиника в света, представила теорията за криолечението на ембрионите и там се е родило първото бебе чрез инвитро матурация в България. 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Вижте още интересни статии и новини: