Диана Пламенова Иванова – Георгиева

Диана Георгиева инвитро София

Медицинска сестра в СБАЛАГРМ „София”.

Диана Пламенова Иванова – Георгиева е родена на 17 октомври 1975г. в гр. София. През 1993г. завършва Техникум по търговия, гр. София. През 1997 г. завършва образователно квалификационна степен специалист с професионална квалификация – медицинска сестра в Полувисш Медицински институт „Филаретова”, гр. София.

През 1999г. придобива квалификация по „Интензивно лечение и реанимация”.

През 2000г. завършва квалификационен курс по „Интензивно наблюдение на болни с остър инфаркт на миокарда”.

За периода 1997 – 2005г. работи като медицинска сестра в Отделение за интензивно лечение на вътрешните заболявания към ІІ МБАЛ, гр. София.
През периода 2005-2007г. се грижи за новородени, Чикаго, САЩ.