fbpx

Диагностика

EMMA тест

EMMA (Endometrial Microbiome Metagenomic Analysis)  Метагеномен анализ на ендометриалния микробиом e скринингов тест за микробиологична

Прочети повече