Новини за ин витро от болница по акушерство и гинекология СБАЛАГРМ София

Д-р Владимиров - лектор и ръководител на сесия в 7ми BIT’s (ICGO-2019) в Ченду, Китай

Д-р Владимиров ще бъде лектор и ръководител на сесията по Репродуктивна медицина на седмия международен BIT’s конгрес по акушерство и гинекология (ICGO-2019) , който ще се проведе през месец септември в Ченду, Китай. Научни доклади за иновации и нови методи за лечение ще бъдат представени от водещи специалисти от 21 държави, като Китай, САЩ, Германия, Швейцария, Тайланд, Гърция, Мексико, Япония, Русия, Англия и други.