Новини за ин витро от болница по акушерство и гинекология СБАЛАГРМ София

Клинична ефективност на ембриотрансфера в рецептивен ендометриум, диагностициран чрез ERA тест

am .

Д-р Явор Владимиров и ръководеният от него екип взеха участие в международно клинично проучване, чиито резултати бяха публикувани наскоро в реномираното научно списание „Fertility and Sterility” на Американското общество по репродуктивна медицина.

Целта на проучването беше да се установи клиничната ефективност от ембрио трансфери, извършени в дните на имплантационния прозорец, определен с диагностичния тест ERA и да се сравни с ефективността от извършените ембрио трансфери извън този прозорец на ендометриална рецептивност.

Проучването обхвана няколко клинични центъра, като ERA тест бе извършен при 2445 пациенти. От тях, 1877 (77%) се оказаха с рецептивен ендометриум и 568 (23%) бяха с нерецептивен ендометриум. Измерени бяха коефициентът на имплантация, коефициентът на бременност и коефициентът на успешно развиващи се бременности в двете групи пациенти – тези с ембрио трансфер в рецептивен ендометриум и тези с ембрио трансфер в нерецептивен ендометриум според резултатите от ERA.

В групата на пациентите с рецептивен ендометриум, установен чрез ERA тест, коефициентът на имплантация е 41%, коефициентът на бременност е 55%, а развиващите се бременности достигат 74%. В групата на пациентите с нерецептивна маточна лигавица по данни от ERA, коефициентът на имплантация е едва 10%, а коефициентът на бременност е 17% и липсват развиващи се клинични бременности (0%).

Тези резултати категорично подчертават значението на ендометриалната рецептивност като фактор за успеваемостта при ин витро процедурата и нуждата от нейната персонална диагностика при всеки пациенти.

Източник:
M Ruiz Alonso, P. Díaz-Gimeno, E. Gómez, A. Rincón-Bertolín, Y. Vladimirov, N. Garrido, C. Simón
Clinical efficiency of embryo transfer performed in receptive vs non-receptive endometrium diagnosed by the endometrial receptivity array (era) test, P-466 Wednesday, October 22, 2014
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.fertnstert.2014.07.994