• image0
 • image0
 • image0
 • image0
 • image0
 • image0
 • image0

Лични данни:

Име: Десислава Маринова Тачева

Дата на раждане: 11 април 1970 г.

Семейно положение: Омъжена, едно дете

 

Образование:

1990-1995г.: Завършено висше образование в Биологически факултет на СУ “Св.Климент Охридски”, специалност – Биология и химия.

2001 г.: Придобита образователна и научна степен “Доктор” по научната специалност “Ембриология”, въз основа на защитена дисертация на тема: “Оплождане in vitro на човешки ооцити и оптимизиране на условията за култивиране на ембриони”

 

Професионален опит:

1995-2000 г.: Работи в областта на асистираната репродук ция като ембриолог в сектор IVF, ДУБ “Майчин дом”, София

2000-2003 г.: Работи като ембриолог в Медицински център “Св. Пантелеймон”, София

2004-2011г.: Главен ембриолог Инвитро Клиника “София”.

2008-до сега: Хонорован преподавател СУ “Кл. Охридски”, Катедра по Цитология, хистология и ембриология.

2011-до сега: Главен ембриолог СБАЛАГРМ “София” ООД.

 

Квалификация:

1999 г. : Курс по основни технологии и приложение на микроманипулационните системи в АРТ лаборатории – София.

2002 г. : Международен конгрес на Европейската Асоциация по Човешка репродукция и Ембриология (ESHRE), Виена, Австрия.

2003 г. : Специализация по човешка ембриология и съвременни репродуктивни технологии, Медицински Университет, Любек, Германия.

2004 г. : Специализация в Института по репродуктивна медицина и IVF “Маркес”, Барселона, Испания.

2005 г. : Международен конгрес на Европейската Асоциация по Човешка репродукция и Ембриология (ESHRE), Копенхаген, Дания.

2005 г. : IVM Training Workshop, Copenhagen University Hospital Herlev, Копенхаген, Дания;

2006 г. : Международен конгрес на Европейската Асоциация по Човешка репродукция и Ембриология (ESHRE), Прага, Чехия;

2006 г. : Ин витро матурация на човешки ооцити – теория и практика, Centro di Medicina della Riproduzione Biogenesi, Монца, Италия;

2007 г. : Follicle culture, in vitro maturation and cryopreservation – from basic research to clinical application, Любек, Германия;

2007 г. : Международен конгрес на Европейската Асоциация по Човешка репродукция и Ембриология (ESHRE), Лион, Франция;

2007 г. : Преимплантационна генетична диагностика – теория и практика, Instituto Marques, Барселона, Испания;

2007 г. : 14-ти Световен конгрес по ин витро фертилизация и 3-ти Световен конгрес по ин витро матурация, Монреал, Канада;

2008 г. : Международен конгрес на Европейската Асоциация по Човешка репродукция и Ембриология (ESHRE), Барселона, Испания.

2008 г. : Първи Европейски конгрес по ин витро матурация на човешки овоцити в асистирана репродукция, Монца, Италия.

2009 г. : Специализиран курс по витрификация, организиран от Irvine Scientific, София, България

2009 г.: 25-ти Международен конгрес на Европейската Асоциация по Човешка репродукция и Ембриология (ESHRE), Амстердам, Холандия.

2010 г.: 26-ти Международен конгрес на Европейската Асоциация по Човешка репродукция и Ембриология (ESHRE), Рим, Италия.

2010 г.: ХХ Световен конгрес по Стерилитет и инфертилитет, Мюнхен, Германия.

2010 г.: Курс на обучение по Националната програма „Пациенти и лекари за донорството”, София, България.

2011 г.: Международен конгрес на Европейската Асоциация по Човешка репродукция и Ембриология (ESHRE), Стокхолм, Швеция.

2012 г.: Международен конгрес на Европейската Асоциация по Човешка репродукция и Ембриология (ESHRE), Истанбул, Турция.

2013 г.: Международен конгрес на Европейската Асоциация по Човешка репродукция и Ембриология (ESHRE), Лондон, Великобритания.

2014 г.: Международен конгрес на Европейската Асоциация по Човешка репродукция и Ембриология (ESHRE), Мюнхен, Германия.

2015 г.: Международен конгрес на Европейската Асоциация по Човешка репродукция и Ембриология (ESHRE), Лисабон, Португалия.

2016 г.: Персонализирана репродуктивна медицина: биомаркери за оценка на яйчников резерв, гамети, ембриони, ендометриум и бременност, Валенсия, Испания.

 

Участия в научни форуми:

Национална конференция по акушерство и гинекология – гр. Банско, март 1998 г.

 • Владимиров, Я., Д. Баров, Д. Tачева, А. Щерев. Използване на замразени сперматозоиди при ICSI процедура и последващо замразяване на зиготите.

 

ІХ Национален конгрес по Акушерство и гинекология – Варна, 27 - 30. ІХ. 1998г.

 • Щерев А., Д. Баров, Д. Тачева, Я. Владимиров. Бременности след инжектиране на цитоплазменото пространство на зрели яйцеклетки със сперматозоиди (ICSI).
 • Атанасова Р., Д. Тачева, В. Лачев, Я. Владимиров, А. Щерев. Замразяване-размразяване на човешки ембриони и яйцеклетки.
 • Тачева Д., Д. Баров, Я. Владимиров, А. Щерев. Методика за определяне броя на трансферираните ембриони след IVF.
 • Баров Д., Я. Владимиров, Тачева Д., П. Андреева, Р. Bасилева, А. Щерев. Критерии за определяне времето за извършване на фоликуларна пункция при IVF, с цел увеличен добив на зрели яйцеклетки.
 • Тачева Д., Р. Банова, Д. Баров, А. Щерев. Оптимизиране на IVF програмата чрез извършване на ембриотрансфер на 120-ти час (5-ти ден).

 

ІХ Национален конгрес по Акушерство и гинекология – Варна, 27 - 30. ІХ. 2001г.

 • Тачева Д., Я. Тодоров, П. Тодоров, Г. Стаменов, Й. Димитров, Я. Владимиров. Морфологията на сперматозоидите, оценена по стриктните критерии на Kruger – прогностичен белег за фертилизацията на ооцитите.

 

Х Национален конгрес по Акушерство и гинекология – София, 24- 26. ІХ. 2004г.

 • Я. Владимиров, А. Иванова, К.Калинов и Д. Тачева. Анти-Мюлеров хормон: полов хормон с различни диагностични възможности.

 

VIІ Национален конгрес по стерилитет, контрацепция и хормно-заместителна терапия с международно участие, Боровец, 19-22 Март 2006 г.

 • Владимиров, Я., Д. Тачева , Г. Ингилизова, Д. Петрова. Ин витро матурация (IVM) – нова възможност за лечение на безплодието.

 

VIII Национален конгрес по стерилитет, контрацепция, хормоно-заместителна терапия и гинекологична ендоскопия, Боровец, 17-19 Март 2007 г.

 • Тачева Д ., Д. Петрова, Г. Ингилизова, Я. Владимиров. Зависимост между sperm-hyaluronan binding assay тест и степента на оплождане при стандартна ин витро процедура.

 

ІХ Национален конгрес по стерилитет, контрацепция и хормно-заместителна терапия 11-14 Април 2008 г.

 • Владимиров, Я., Д. Тачева, Д. Петрова, Г. Ингилизова. Предимства и недостатъци при прилагане на метода ин витро матурация.
 • Тачева Д. , Я. Владимиров, Д. Петрова, Г. Ингилизова. Първо съобщение за родено дете след прилагане на ин витро матурация протокол.
 • Петрова Д., Г. Ингилизова, Д. Тачева , Я. Владимиров . Ролята на ДНК уврежданията на човешки сперматозоиди в асистираната репродукция.
 • Ингилизова Г., Д. Тачева , Д. Петрова, Я. Владимиров. Ин витро матурация на човешки овоцити: биологични аспекти.

 

1 st European Congress on In Vitro Maturation, 12-13 Decеmber, 2008, Monza Italy

Vladimirov, I. , D. Tacheva . In vitro maturation protocol: Bulgarian experience.

 

Х Национален конгрес по стерилитет, контрацепция, хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия с международно участие, 23-26 април, 2009г., Сол Несебър Ризорт

 • Д.Тачева, Т.Тодорова, Т.Горанова, М.Дубровина, Я.Владимиров. ДНК фрагментацията на сперматозоидите като индикатор за изхода от АРТ.
 • Д.Тачева, Т.Тодорова, Т.Горанова, М.Дубровина, Я.Владимиров. Ранното делене на 25 час след IVFи ICSI като параметър за селекция на ембриони.

 

ХII Национален конгрес по стерилитет, контрацепция, хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия с международно участие, 17-20 март, 2011г., Боровец

 • Д.Тачева, Т.Тодорова, Д.Петрова, М.Дубровина, Д.Топалова, Я.Владимиров. Ранното делене на ембриона: важен фактор, определящ жизнеспособността и потенциала за развитие на човешките бластоцисти.

 

Публикации:

Международни списания:

 1. Vladimirov I. and Tacheva D., Diez A. Theory about the Embryo Cryo-Treatment. Reproductive Medicine and Biology, Volume 16, Issue 2, April 2017,Pages 118–125.
 2. Vladimirov I. and Tacheva D. First live birth in Bulgaria after in vitro maturation (IVM) procedure. Akusherstvo i ginecologiia 02/2009.
 3. Vladimirov I., Tacheva D., Kalinov K., Ivanova A. and Blagoeva D. Prognostic value of some ovarian reserve tests in poor responder cases. Archives of Gynecology; 2005, 272 (1), 74-79;
 4. Vladimirov I., Tacheva D. and Kalinov K. Mean ovarian diameter (MOD) as a predictor of poor ovarian response. Journal of Assisted Reproduction and Genetics; 2004, 21 (3), 73-77;
 5. Vladimirov I., Todorov P. and Tacheva D. First case of Pregnancy and Birth after GnRH-antagonist (ganirelix) protocol treatment in Bulgarian IVF programe. Italian Journal of Gynaecology and Obstetrics; 2004, 16 (1), 37-39;
 6. Vladimirov I., Tacheva D. and Todorov P. Spontaneous pregnancy in women with early elevated serum follicle stimulating hormone (FSH). Italian Journal of Gynaecology and Obstetrics; 2004, 16 (1), 15-17;
 7. Tacheva D . and Vladimirov I. Embryos, preembryos and stem cells. Fertility and Sterility, 2002; 78 (6), 1354-5;
 8. Vladimirov I. and Tacheva D. Treatment of male factor and idiopathic infertility with intracytoplasmic sperm injection. Italian Jurnal of Gynecology & Obstetrics, 2001; 1: 1-3;

 

Български списания:

 1. Ингилизова, Г., Д. Тачева, Д. Петрова, Я. Владимиров. Ендокринология на ин витро матурацията на овоцитите. Акушерство и Гинекология, 2008, 47 (3), 40-44;
 2. Д. Тачева, Г. Ингилизова, Д. Петрова, Я. Владимиров. Общи аспекти на ин витро матурацията на човешки ооцити. Списание “Ембриология”, 2007, 2 (2), 16-20;
 3. Я. Владимиров, Д. Тачева, Д. Петрова, С. Василева, Д. Станкова. Яйчников резерв и тестове за оценка. Репродуктивно здраве, 2007, 13, 21-28;
 4. Д. Тачева, Г. Ингилизова, Д. Петрова, Я. Владимиров. Ин витро матурация на човешки ооцити. Списание “Ембриология”, 2006, 1 (1), 16-20;
 5. Владимиров, Я., Д. Тачева, А. Иванова, К. Калинов. Определяне базалните нива на Анти-Мюлеровия хормон (AMH) във фертилни жени от българската популация. Акушерство и Гинекология, 2006, 45 (1), 32-35;
 6. Владимиров Я., Д. Тачева, В. Благоева, А. Иванова, К. Калинов, С. Василева, Д. Станкова. Анти-Мюлеров хормон: полов хормон с широки диагностични възможности. Акушерство и гинекология, 2005, 44 (7), 37-40;
 7. Владимиров Я., Д. Тачева, К. Калинов, В. Манолов и Б. Захариева. Определяне на базалните inhibin B нива при жени от българската популация във фертилна възраст. Акушерство и гинекология, 2004, 43 (5), 39-43;
 8. Тачева Д., Я. Владимиров, М. Кацаров, А. Заимов. Оценяване на морфологията на сперматозоидите по стриктните критерии на Kruger – биомаркер за сперматозоидна дисфункция. Андрология, 2001; 10 (2), 30-33;
 9. Тачева Д. и Я. Владимиров. Оптимизиране на IVF програмата чрез култивиране на ембрионите до стадий бластоцист. Акушерство и гинекология, 2000; 39 (3), 45-47;
 10. Владимиров Я. и Д. Тачева. Интрацитоплазмено спермално инжектиране (ICSI) – съвременен подход за лечение на стерилитета. Акушерство и гинекология, 2000; 39, (2), 41-43.

 

Чужди езици: Английски, Френски, Руски