• image0
 • image0
 • image0
 • image0
 • image0
 • image0
 • image0

Лични данни:

Име: Явор Крумов Владимиров

Дата на раждане: 11 май 1964 г.

Семейно положение: Женен, едно дете

 

Образование:

1990 г.: Завършва медицина в Медицински Университет, София.

1997 г.: Придобива специалност по Акушерство и Гинекология.

2003 г.: Защитава дисертационен труд на тема: “Диагностични тестове за оценка на яйчниковия резерв при жени с безплодие” и придобива научно-образователна степен Доктор в Катедра по Акушерство и Гинекология, Медицински Университет,  София.

 

Професионален опит:

1990-1991г.: Работи като ординатор в сектор по спешна медицина в гр. Вършец.

1991-1992г.: Волунтиер в сектор по асистирана репродукция (IVF програма) в Университетска болница “Майчин дом”,  София.

1993-1997г.: Клинична ординатура в Университетска болница “Майчин дом”, Катедра по Акушерство и Гинекология,  София.

1998-1999г.: Специалист акушер-гинеколог в IVF център “Св. Димитър”,  София.

2000-2003г.: Специалист акушер-гинеколог в Медицински център “Св. Панталеймон”,  София.

2004-2011г.: Ръководител Инвитро Клиника “София”.

2008-до сега: Хонорован преподавател СУ “Кл. Охридски”, Катедра по Цитология, хистология и ембриология.

2011-до сега: Медицински директор СБАЛАГРМ “София” ООД.

 

Квалификация:

1993 г.: Курс по Мамология, София, България.

1993 г.: Курс ултразвук в акушерството и гинекологията, София, България.

1993 г.: Курс по абдоминална и трансвагинална ултразвукова диагностика, София, България.

1995 г.: Курс по колпоскопия, София, България.

1996 г.: Интернационална ултразвукова школа, Охрид, Македония.

1996 г.: Международен симпозиум по IVF технологии, Солун, Гърция.

1997 г.: Специализира Репродуктивна ендокринология и ин витро оплождане в Университетска болница "Рене Граф", Хага, Холандия.

1999 г.: Курс по основни технологии и приложение на микромани - пулационните системи в АРТ лаборатории, София, България.

2001 г.: Специализира Репродуктивна ендокринология и оплождане ин витро в Медицински университет, Тел Авив, Израел.

2001 г.: Курс по ендоскопия, София, България.

2002 г.: GnRH антагонисти-международен симпозиум, Любек, Германия.

2002 г.: Международен конгрес на Европейската Асоциация по Човешка репродукция и Ембриология (ESHRE), Виена, Австрия.

2003 г.: GnRH-аналози и човешка репродукция, Амстердам, Холандия.

2004 г.: Gonadotropins from basic research to clinical practice, Мюнхен, Германия.

2005 г.: Международен конгрес на Европейската Асоциация по Човешка репродукция и Ембриология (ESHRE), Копенхаген, Дания.

2005 г.: IVM Training Workshop, Copenhagen University Hospital Herlev, Копенхаген, Дания.

2005 г.: Serono Symposia International conference: Endometrium and Embryo Implantation, Париж, Франция.

2006 г.: Международен конгрес на Европейската Асоциация по Човешка репродукция и Ембриология (ESHRE), Прага, Чехия.

2006 г.: Ин витро матурация на човешки ооцити - теория и практика, Centro di Medicina della Riproduzione Biogenesi, Монца, Италия.

2007 г.: Follicle culture, in vitro maturation and cryopreservation - from basic research to clinical application, Любек, Германия.

2007 г.: Международен конгрес на Европейската Асоциация по Човешка репродукция и Ембриология (ESHRE), Лион, Франция.

2007 г.: 14-ти Световен конгрес по ин витро фертилизация и 3-ти Световен конгрес по ин витро матурация, Монреал, Канада.

2008 г.: 9-ти Интернационален Serono симпозиум - GnRH антагонисти, Берлин, Германия.

2008 г.: ESHRE Campus Workshop: Яйчников резерв, Модена, Италия.

2008 г.: Международен конгрес на Европейската Асоциация по Човешка репродукция и Ембриология (ESHRE), Барселона, Испания.

2008 г.: Първи Европейски конгрес по ин витро матурация на човешки овоцити в асистирана репродукция, Монца, Италия.

2009 г.: Курс по асистирани репродуктивни технологии, Брюкселски свободен университет, Брюксел, Белгия.

2009 г.: Международен конгрес на Европейската Асоциация по Човешка репродукция и Ембриология (ESHRE), Амстердам, Холандия.

2010 г.: Международен конгрес на Европейската Асоциация по Човешка репродукция и Ембриология (ESHRE), Рим, Италия.

2010 г.: ХХ Световен конгрес по Стерилитет и инфертилитет, Мюнхен, Германия.

2010 г.: Курс на обучение по Националната програма „Пациенти и лекари за донорството”, София, България.

2011 г.: Международен конгрес на Европейската Асоциация по Човешка репродукция и Ембриология (ESHRE), Стокхолм, Швеция.

2012 г.: Международен конгрес на Европейската Асоциация по Човешка репродукция и Ембриология (ESHRE), Истанбул, Турция.

2013 г.: Международен конгрес на Европейската Асоциация по Човешка репродукция и Ембриология (ESHRE), Лондон, Великобритания.

2014 г.: Международен конгрес на Европейската Асоциация по Човешка репродукция и Ембриология (ESHRE), Мюнхен, Германия.

2015 г.: Международен конгрес на Европейската Асоциация по Човешка репродукция и Ембриология (ESHRE), Лисабон, Португалия.

2016 г.: Персонализирана репродуктивна медицина: биомаркери за оценка на яйчников резерв, гамети, ембриони, ендометриум и бременност, Валенсия, Испания.

 

Участия в научни форуми:

Национална конференция по акушерство и гинекология – гр.Банско, март 1998г.

 • Владимиров Я., Д.Баров, Д.Тачева. Използване на замразени сперматозоиди при ICSI процедура и последващо замразяване на зиготите .

 

VІІІ Национален конгрес по Акушерство и гинекология – Варна, 27- 30. ІХ. 1998г.

 • Щерев, А., Д.Баров, Д.Тачева, Я.Владимиров. Бременности след инжектиране на цитоплазменото пространство на зрели яйцеклетки със сперматозоиди ( ICSI ).
 • Тачева Д., Д.Баров, Я.Владимиров, А.Щерев. Методика за определяне броя на трансферираните ембриони след IVF.
 • Баров Д., Я.Владимиров, Д.Тачева, П.Андреева, Р.Василева. Критерии за определяне времето за извършване на фоликуларна пункция при IVF, с цел увеличен добив на зрели яйцеклетки.

 

ІХ Национален конгрес по Акушерство и гинекология – Варна, 27- 30. ІХ. 2001г.

 • Тачева Д., Я.Тодоров, П.Тодоров, Г.Стаменов, Й.Димитров,Я.Владимиров. Морфологията на сперматозоидите, оценена по стриктните критерии на Kruger – прогностичен белег за фертилизацията на ооцитите.
 • Владимиров Я. Приложение на GnRH - антагонисти (Orgalutran) в техниките на асистираната репродукция.

 

ХХ Национална конференция по акушерство и гинекология Банско, 20 - 22 02. 2003г.

 • Владимиров Я. Ароматаза инхибитори и тяхното място при индукция на овулацията.

 

ХХI Национална конференция по акушерство и гинекология – Китен 19 - 21. 06. 2003г.

 • Владимиров Я. Inhibin A и inhibin B – синтез, секреция и практическо приложение.

 

ХХII Национална конференция по акушерство и гинекология – Банско, 16 - 18. 02. 2004г.

 • Владимиров Я. Ранно стареене на яйчника: теория и практика.

 

Х Национален конгрес по Акушерство и гинекология – София, 24- 26. ІХ. 2004г.

 • Я. Владимиров, А. Иванова, К.Калинов и Д. Тачева; Анти-Мюлеров хормон: полов хормон с различни диагностични възможности.

 

VI Национален конгрес по стерилитет, контрацепция и хормно-заместителна терапия 13-16 Март 2005 г.
Симпозим на SERONO

 • Владимиров Я. Рекомбинантен човешки фоликуло-стимулиращ хормон (Gonal F)-от теорията към добрата клинична практика.

Симпозим на ORGANON

 • Владимиров Я. Мястото на GnRH антагонистите (Orgalutran) за оптимизиране лечението на безплодието.

VIІ Национален конгрес по стерилитет, контрацепция и хормно-заместителна терапия с международно участие, Боровец, 19-22 Март 2006 г.

 • Владимиров, Я., Д. Тачева, Г. Ингилизова, Д. Петрова. Ин витро матурация (IVM) – нова възможност за лечение на безплодието.

 

VIII Национален конгрес по стерилитет, контрацепция, хормоно-заместителна терапия и гинекологична ендоскопия, Боровец, 17-19 Март 2007 г.

 • Владимиров, Я. Оценка на яйчниковия резерв и прогноза на овариалния отговор.
 • Тачева Д., Д. Петрова, Г. Ингилизова, Я. Владимиров. Зависимост между sperm-hyaluronan binding assay тест и степента на оплождане при стандартна ин витро процедура.

 

ІХ Национален конгрес по стерилитет, контрацепция и хормно-заместителна терапия 11-14 Април 2008 г.

 • Владимиров, Я. , Д. Тачева, Д. Петрова, Г. Ингилизова. Предимства и недостатъци при прилагане на метода ин витро матурация.
 • Тачева Д., Я. Владимиров , Д. Петрова, Г. Ингилизова. Първо съобщение за родено дете след прилагане на ин витро матурация протокол.
 • Петрова Д., Г. Ингилизова, Д. Тачева, Я. Владимиров. Ролята на ДНК уврежданията на човешки сперматозоиди в асистираната репродукция.
 • Ингилизова Г., Д. Тачева, Д. Петрова, Я. Владимиров. Ин витро матурация на човешки овоцити: биологични аспекти.
 • Я. Владимиров. Сателитен симпозиум “Мерк-Сероно – създай живот лесно”
 • Gonal-F

 

1 st European Congress on In Vitro Maturation, 12-13 Decеmber, 2008, Monza Italy

 • Vladimirov, I. , D. Tacheva. In vitro maturation protocol: Bulgarian experience.

 

Х Национален конгрес по стерилитет, контрацепция, хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия с международно участие, 23-26 април, 2009г., Сол Несебър Ризорт

 • Д.Тачева, Т.Тодорова, Т.Горанова, М.Дубровина, Я.Владимиров. ДНК фрагментацията на сперматозоидите като индикатор за изхода от АРТ.
 • Д.Тачева, Т.Тодорова, Т.Горанова, М.Дубровина, Я.Владимиров. Ранното делене на 25 час след IVFи ICSI като параметър за селекция на ембриони.
 • Я.Владимиров. Трансвагинален дрилинг на яйчника: нов метод в доболничната помощ за лечение на пациенти с поликистичен яйчников синдром.

 

ХII Национален конгрес по стерилитет, контрацепция, хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия с международно участие, 17-20 март, 2011г., Боровец

 • Д.Тачева, Т.Тодорова, Д.Петрова, М.Дубровина, Д.Топалова, Я.Владимиров. Ранното делене на ембриона: важен фактор, определящ жизнеспособността и потенциала за развитие на човешките бластоцисти.

 

 

Публикации:

Български списания:

 1. Ингилизова, Г., Д. Тачева, Д. Петрова, Я. Владимиров . Ендокринология на ин витро матурацията на овоцитите. Акушерство и Гинекология, 2008, 47 (3), 40-44;
 2. Д. Тачева, Г. Ингилизова, Д. Петрова, Я. Владимиров . Общи аспекти на ин витро матурацията на човешки ооцити. Списание “Ембриология”, 2007, 2 (2), 16-20;
 3. Я. Владимиров, Д. Тачева, Д. Петрова, С. Василева, Д. Станкова. Яйчников резерв и тестове за оценка. Репродуктивно здраве, 2007, 13, 21-28;
 4. Д. Тачева, Г. Ингилизова, Д. Петрова, Я. Владимиров. Ин витро матурация на човешки ооцити. Списание “Ембриология”, 2006, 1 (1), 16-20;
 5. Владимиров, Я. , Д. Тачева, А. Иванова, К. Калинов. Определяне базалните нива на Анти-Мюлеровия хормон (AMH) във фертилни жени от българската популация. Акушерство и Гинекология, 2006, 45 (1), 32-35;
 6. Владимиров Я., Д. Тачева, В. Благоева, А. Иванова, К. Калинов, С. Василева, Д. Станкова. Анти-Мюлеров хормон: полов хормон с широки диагностични възможности. Акушерство и гинекология, 2005, 44 (7), 37-40;
 7. ВладимировЯ., Д. Тачева, К. Калинов, В. Манолов и Б. Захариева. Определяне на базалните inhibin B нива при жени от българската популация във фертилна възраст. Акушерство и гинекология, 2004, 43 (5), 39-43;
 8. Владимиров Я. Ароматаза инхибиторите – дали това е нова възможност за лечение на инфертилитета? – Акушерство и гинекология, 2004, 43 (2), 50-55;
 9. Владимиров Я. Ендокринология на женската репродуктивна възраст. Българско акушерство, гинекология и семейно планиране. 2003, 2 (1), 15-17;
 10. Владимиров Я. Контролирана овариална хиперстимулация (СОН) и поведение при случаите с незадоволителен яйчников отговор. Акушерство и гинекология, 2003, 42 (3), 27-43;
 11. Владимиров Я. и Ф. Куманов. Ендокринната роля на инхибините в женската репродуктивна система. Акушерство и гинекология, 2003, 42 (2), 37-42;
 12. Владимиров Я. Гонадотропин релизинг хормон (GnRH) антагонистите – ново предизвикателство в гинекологията. Акушерство и гинекология, 2002, 41 (3), 36-42;
 13. Владимиров Я. ГнРХ-антагонист (Orgalutran) и предотвратяване на прeждевременно покачване ЛХ по време на овариална хиперстимулация. Акушерство и гинекология, 2001, 40 (4), 21-27;
 14. Тачева Д., Я. Владимиров, М. Кацаров, А. Заимов. Оценяване на морфологията на сперматозоидите по стриктните критерии на Kruger – биомаркер за сперматозоидна дисфункция. Андрология. 2001, 10 (2) 30-33;
 15. Тачева Д., Я.Владимиров. Оптимизиране на IVF програмата чрез култивиране на ембрионите до стадий бластоцист. Акушерство и гинекология, 2000, 39 (3) 45-47;
 16. Владимиров Я., Д.Тачева. Интрацитоплазмено спермално инжектиране (ICSI) – съвременен подход за лечение на стерилитета. Акушерство и гинекология, 2000, 39 (2) 41-43;
 17. Ангелова-Гатева П., Я.Владимиров. Еритроцитните протопорфирини – индекс за оценка на желязо-дефицитния статус. Педиатрия, София- XXVIII, 1989, No.2.

 

Международни списания:

 1. Vladimirov I., Tacheva D., Diez A. Theory about the Embryo Cryo-Treatment. Reproductive Medicine and Biology; Volume 16, Issue 2, April 2017 Pages 118–125;
 2. C. Simon, I.K. Vladimirov, G. Castillon Cortes, I. Ortega, S. Cabanillas, C. Vidal, J. Giles, A. Izquierdo, S. Portela, I. Fernandez, M. Ferrando, S. Mackens, S. Barrera, A. Pellicer. Prospective, randomized study of the endometrial receptivity analysis (ERA) test in the infertility work-up to guide personalized embryo transfer versus fresh transfer or deferred embryo transfer. Fertility and Sterility; 09/2016, 106 (3), e46–e47;
 3. Ruiz Alonso M., Diaz-Gimeno P., Gomez E., Rincin-Bertolin A., Vladimirov I., Garrido N., Simon C. Clinical efficiency of emryo transfer performed in receptive vs non-receptive endometrium diagnosed by the endometrial receptivity (ERA) test. Fertility and Sterility; 10/2014, 102 (3), 292;
 4. Broer S.L., Dolleman M., van Disseldorp J., Broeze K.A., Opmeer B.C., Bossuyt P.M.M., Eijkemans M.J.C, Mol B.W., Broekmans F.J.M., Aflatoonian A., [...], Multikrishna S., Nardo L.G., Nelson S.M., Ng H.Y., Popovic-Todorovic B., Smeenk J.M.J., Tomas C., Van der Linden P., van Rooij I, Vladimirov I.. Prediction of an excessive response in in vitro fertilization  from patient characteristics and ovarian  reserve tests and comparison in subgroups: An individual patient data meta-analysis. Fertility and Sterility; 08/2013, 100 (2), 420-429;
 5. Broer S.L., van Disseldorp J., Broeze K.A., Dolleman M., Opmeer B.C., Anderson R.A., Ashrafi M., Bancsi L., Caroppo E., Copperman A, [...], Popovic-Todorovic B., Smeenk J.M.J., Tomas C., Van der Linden P.J., van Rooij I.A., Vladimirov I., Bossuyt P.B., Eijkemans M.J.C., Mol B.W.J., Broekmans F.J.M. Added value of ovarian reserve testing on patient characteristics in the prediction of ovarian response and ongoing pregnancy: An individual patient data approach. Human Reproduction Update; 02/2013, 19 (1), 26-36;
 6. Vladimirov I. and Tacheva D. First live birth in Bulgaria after in vitro maturation (IVM) procedure. Akusherstvo i ginekologiia 02/2009;
 7. Vladimirov I., Tacheva D., Kalinov K., Ivanova A. and Blagoeva D. Prognostic value of some ovarian reserve tests in poor responder cases. Archives of Gynecology; 2005, 272 (1), 74-79;
 8. Vladimirov I., Tacheva D. and Kalinov K. Mean ovarian diameter (MOD) as a predictor of poor ovarian response. Journal of Assisted Reproduction and Genetics; 2004, 21 (3), 73-77;
 9. Vladimirov I., Todorov P. and Tacheva D. First case of Pregnancy and Birth after GnRH-antagonist (ganirelix) protocol treatment in Bulgarian IVF programe. Italian Journal of Gynaecology and Obstetrics; 2004, 16 (1), 37-39;
 10. Vladimirov I., Tacheva D. and Todorov P. Spontaneous pregnancy in women with early elevated serum follicle stimulating hormone (FSH). Italian Journal of Gynaecology and Obstetrics; 2004, 16 (1), 15-17;
 11. Tacheva D. and Vladimirov I. Embryos, preembryos and stem cells - Fertility and Sterility, 2002, 78 (6), 1354-5;
 12. Vladimirov I. The future for aromatase inhibitors is bright. Fertility and Sterility, 2002, 78 (5), 1141;
 13. Vladimirov I. and Tacheva D. Treatment of male factor and idiopathic infertility with intracytoplasmic sperm injection. Italian Journal of Gynaecology and Obstetrics, 2001, 13 (1), 1-3.

 

Чужди езици: Английски, Немски, Руски