д-р Десислава Тачева

Десислава Тачева ембриолог инвитро

Ръководител на ембриологичната лаборатория на СБАЛАГРМ „София”.

Десислава Тачева е родена на 11 април 1970 г. През 1995 г. завършва специалност „Биология и химия" в Софийски Университет „Св. Климент Охридски". През 2001 г. придобива научно-образователна степен „Доктор" по специалност „Ембриология", след като защитава дисертация на тема „Оплождане in vitro на човешки ооцити и оптимизиране на условията за култивиране на ембриони".

Д-р Тачева има над 15 годишен опит като ембриолог в областта на асистираните репродуктивни технологии. Започнала е професионалния си път и се е учила от пионерите на ин-витро оплождането в България.

Д-р Тачева е един от най-изявените български ембриолози в областта на асистираната репродукция. Стотици са бебетата, родени с нейната компетентна професионална помощ. Нейната съпричастност и силен позитивизъм дават постоянно подкрепа и вяра на много пациенти, че ще намерят най-краткия път до своята мечта.

Д-р Тачева е омъжена и има едно дете. Запалена любителка е на тениса и музиката.