Център „Фонд за асистирана репродукция”

Център „Фонд за асистирана репродукция" е специализирана структура към министъра на здравеопазването, която организационно и финансово подпомага български граждани за извършване на дейности по асистирана репродукция при лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на АРТ и по-конкретно чрез ин витро оплождане. Дейността си започва през април 2009 г. СБАЛАГРМ „София" има сключен договор за работа с Център „Фонд за асистирана репродукция".

Показания за финансиране:

  1. тубарен стерилитет при жената (МКБ-X: N97.1)
  2. стерилитет, свързан с мъжки фактор (МКБ-X: N97.4)
  3. стерилитет при жената, свързан с липса на овулация поради LUFS
  4. безплодие с неизяснена чрез конвенционалните диагностични методи етиология (неизяснен стерилитет)

 

Обхват на финансиране:

  • лекарствени продукти, необходими за стимулация
  • контрол на стимулацията, вкл.:

ехографски прегледи
хормонални изследвания

  • Ин витро (ИКСИ) процедура, вкл.:

фоликуларна пункция
ин витро (ИКСИ) оплождане
ембриотрансфер
замразяване на ембриони

За подробна информация относно възможностите за финансиране чрез ЦФАР на вашето лечение в СБАЛАГРМ „София" се обърнете към вашия лекуващ лекар и към нашите медицински координатори.