Начини на плащане

  • Плащане в брой

Извършените медицински услуги можете да заплатите на място в брой, като заплащането се извършва в български лева (BGN).

  • Плащане по банков път

Плащането по банков път се извършва чрез превод към банковата сметка на СБАЛАГРМ „София”. За повече информация се обърнете към нашите медицински координатори.

  • Плащане с банкови карти

Плащането с банкови карти се извършва чрез ПОС терминал. Приемат се следните карти: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, както и местните карти с логото на БОРИКА.