Бластоцист трансфер

Бластоцист трансфер

Какво е бластоцист?

Оплождането на яйцеклетката от сперматозоид в човешкото тяло настъпва скоро след отделянето й от яйчника (овулация), като формира ембрион от една клетка (зигота), съдържащ генетичния материал от сперматозоида и яйцеклетката. След това зиготата се разделя прогресивно и се превръща в многоклетъчен ембрион. Когато ембрионът съдържа 12-16 клетки, той се нарича „морула". След 5-6 дни, ембрионът съдържа множество клетки и формира цистична кухина в центъра си. На този стадий, ембрионът се нарича „бластоцист" и е преминал през първата стъпка от диференциацията – разделил се е на два типа тъкани, трофектодерма и вътрешна клетъчна маса. Трофектодермата по-късно ще образува плацентата, а вътрешната клетъчна маса ще формира фетуса. В човешкото тяло, оплождането става във фалопиевата тръба, близо до яйчника. Развиващият се ембрион слиза през тръбата в маточната кухина около три до четири дни след овулацията, когато е на стадий „морула". Ембрионът престоява в маточната кухина около два дни, през което време той се развива в бластоцист. Бластоцистът се имплантира в ендометриалната лигавица около петия или шестия ден след овулацията, така че да може да развие кръвоснабдяване (плацента), което ще позволи разрастването му във фетус.

Какво е бластоцист трансфер?

Бластоцист трансфер е метод, при който оплодените яйцеклетки, наричани вече ембриони, се култивират в продължение на 120 часа в специфични хранителни среди с цел оптимална селекция. Продължителното култивиране ин витро позволява да се "отсеят" ембрионите с най-добър биологичен потенциал, а от друга страна – дългото култивиране води до спиране развитието на голям процент от генетично увредените ембриони.

Предимства на бластоцист трансфера

Трансферът се случва по-близо до природното време, в което ембрионът навлиза в матката – когато маточната лигавица може да предостави по-добра среда за ембриона. Лабораторното отглеждане на ембрионите за по-дълъг период позволява да се изберат най-жизнените ембриони, които имат най-добър шанс за имплантиране. Това налага необходимостта от връщането на по-малък брой ембриони в матката, в резултат на което се намалява рискът от многоплодна бременност.

Рискове на бластоцист трансфера

За съжаление, този метод не може да се приложи при всички случаи, тъй като е необходимо да бъдат аспирирани и оплодени достатъчен брой яйцеклетки. Основният риск е свързан с вероятността от загиване на някои от ембрионите в лабораторни условия, преди достигане до стадий на бластоцист. При някои двойки е възможно да загинат всички ембриони и да не се осъществи трансфер. Не трябва да се забравя и фактът, че изкуствената среда за култивиране не е оптималното условие за подържане развитието на ембрионите.

Показания

Бластоцист трансферът е подходящ за по-млади жени, с добра прогноза за постигане на бременност от ин витро оплождане (IVF).
Възможно е на двойката да се препоръча бластоцист трансфер в случай на постигнат голям брой ембриони с добро качество, но без наличие на имплантация при предишни IVF цикли.