Бистра Кръстева

Бистра Кръстева ембриолог инвитро

Младши ембриолог в СБАЛАГРМ „София”.

Бистра e родена през 1987 г. в Харманли. Завършила е гимназия с изучаване на немски език. Притежава сертификат за езикови умения Deutsches Sprachdiplom Zweite Stuffe.

През 2006 – 2010 г. учи в Биологически факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски", специалност „Молекулярна биология". В периода 2010 – 2012 г., продължава своето обучение в магистърска програма „Биология на развитието". През 2012 г. защитава дипломна работа на тема „ДНК фрагментацията на сперматозоидите като индикатор за изхода от АРТ" и придобива степен „Магистър".