Спермограми

Диагностика при мъжа (спермограма)

Спермограми и тестове при мъжа

Сперматогенезата е дълъг процес, който трае приблизително 74 дни и се контролира от сложни взаимодействия между хипоталамуса, хипофизата и тестиса. Много и различни фактори могат да окажат влияние върху мъжкия инфертилитет.

До нарушения в продукцията на сперматозоидите могат да доведат:

 • патологични отклонения в някои жлези с вътрешна секреция като щитовидна, хипофиза, задстомашна или надбъбречна;
 • хронични заболявания или приложени за лечение медикаменти (някои антибиотици, стероиди и др.);
 • инфекции;
 • въздействия на токсини от околната среда (тежки метали или други индустриални агенти);
 • състояния и заболявания, негативно въздействащи върху сперматогенезата и транспорта на сперматозоидите от тестиса до пениса т.е. нормална еякулация;
 • анатомични (обструкция или анормални външни гениталии);
 • неврологични (увреждане на нерв или напреднала форма на диабет);
 • алкохол, марихуана, тютюнопушене;
 • наличието на антитела или анормална морфология на сперматозоидите могат да предотвратят оплождането на яйцеклетката.

Тестове

Спермограма (семенен анализ) - основен тест за определяне на оплодителната способност на сперматозоидите. Тестът е лесен, бърз, безболезнен и изключително информативен. Спермограмата включва много показатели, като не винаги отклонението от даден параметър се явява признак на заболяване. Само комплексната оценка на получените данни за всички параметри и тяхната динамика във времето позволява да се направи качествена оценка на оплодителната способност на мъжа. Основни изследвани параметри са обемът, вискозитетът и рН на семенната проба, концентрацията, подвижността и морфологията на сперматозоидите. Препоръчително е пробата да се отдели чрез мастурбация в специално помещение в клиниката. Ако това не е възможно, материалът за изследване може да се достави в лабораторията в срок до 20 минути след еякулация. Резултатите от изследването обикновено се получават в рамките на един ден.

Основни изисквания за извършване на спермограма:

 • сексуално въздържание от 2 до 5 дни;
 • да не е провеждано лечение с антибиотици през последните две седмици (минимум);
 • да не е употребяван алкохол и наркотични вещества в дните на въздържание;
 • информирайте провеждащия изследването за всички лекарства и хранителни добавки, които приемате;
 • съдът за отделяне на еякулата трябва да е стерилен и за еднократна употреба;
 • необходимо е да уведомите провеждащия изследването, в случай, че в стерилния контейнер не е попаднало цялото количество еякулат. Загуба на количество би оказало влияние върху достоверността на резултатите;
 • необходимо е предварително записване на час за провеждане на изследването.

ДНК фрагментация на сперматозоидите – анализ, който дава информация за структурната цялост на ДНК на сперматозоидите. Целостта на ДНК на сперматозоидите е важен параметър за качеството и маркер за фертилността на семенната течност. Степента на нарушения в генетичния материал на сперматозоидите се изразява числено като ДНК фрагментационен индекс (DFI). ДНК увреждане на сперматозоиди може да има при фертилни и при инфертилни мъже. Резултатите от SDI теста са независими от показателите на спермограмата.

Този тест се препоръчва в следните случаи:

 • идиопатичен (неизяснен) стерилитет;
 • след многократните неуспешни опити за изкуствено оплождане;
 • при лошо качество на ембрионите;
 • при пациенти с множество повтарящи се спонтанни аборти;
 • наличие на варикоцеле (разширение на вените на тестисите);
 • мъже на възраст над 45 години;
 • при замразяване на еякулат (с цел да се гарантира, че пробата е замразена при приемливо ниво на ДНК фрагментация);
 • повишаване на телесната температура в последните 3 месеца.

MAR тест за откриване на антиспермални антитела (АSА) – отчита се в процентно отношение наличието на IgA и IgG формите на антиспермалните антитела, чиито повишени стойности са показател за имунологичен проблем при инфертилитета. Формираните антиспермални антитела, свързват антигени на повърхността на сперматозоидите. ASA се откриват в спермална течност и серума на мъжа. Те потискат движението на сперматозоидите. Многобройните ASA, водят до имобилизиране и аглутиниране на сперматозоидите. Прилепвайки към главичката им, те пречат на оплождането. АSА могат да се образуват както в организма на мъжете, така и в организма на жените, водейки до безплодие. ASA могат да бъдат насочени срещу антигени по плазмената мембрана, ядро, шийка и опашка. Преминаването на сперматозоидите през цервикалния мукус е възпрепятствана при наличие на АSА в спермалната течност или в цервикалния мукус. Блокира се взаимодействието между яйцеклетката и сперматозоида. Предотвратява се имплантацията или се спира ембрионалното развитие, което е характерно за повтарящите се спонтанни аборти. Вероятността да се установи наличието на ASA се увеличава при мъже, претърпели хирургична намеса на репродуктивния тракт. При жените се наблюдава значително по-малка вероятност за възникване на антиспермални антитела. Изследване на ASA са се препоръчва при мъже и жени с неизяснен стерилитет, хламидиазна и друга генитална инфекция, както и мъже с аглутинати в спермограмата и оперативни интервенции на репродуктивния тракт.

HBA (Sperm-Hyaluronan Binding Assay) тест - чрез този тест се определя функционалната зрялост на сперматозоидите. Хиалуронанът е вид захар - глюкозаминогликан с високо молекулно тегло. Хиалуронанът се намира в много части на тялото и е ключов компонент на група от клетки, които обграждат яйцеклетката (cumulus oophorous). През последните етапи на съзряване на сперматозоидите, те развиват способността да се прикрепват към хиалуронана, което служи като естествен механизъм за подбор на зрели сперматозоиди, годни да оплодят яйцеклетката.

Тест за виталност – необходим е в случаите, когато има голям процент неподвижни сперматозоиди в пробата. Изследването дава възможност да се определи колко от тези сперматозоиди са жизнеспособни.

Тест за биологична преживяемост на сперматозоидите – изследва процента на подвижните сперматозоиди след обработка и инкубиране за период от 24 часа. Изследването цели да се проследи каква най-вероятно е преживяемостта на сперматозоидите в матката или гениталния тракт на жената при нормален сексуален контакт или след инсеминация.

Криотолерантност на сперматозоиди – тест, чрез който се оценява преживяемостта на сперматозоидите след замразяване и последващо размразяване. Задължителен тест, който съпътства замразяването на сперматозоидите. Дава информация за избора на подходящата за двойката АРТ.

Лечение:

 • Лечение на основните ендокринни заболявания, антибиотична терапия при инфекция, премахване на вредните заобикалящи фактори;
 • Абнормалният брой и подвижност на сперматозоидите понякога могат успешно да се повлияят от хормонално или оперативно лечение;
 • Развитието на техниките за асистирана репродукция дава нова възможност на двойките за решаване на проблема със забременяването. В последните години, като основен метод за лечение на безплодието причинено от т. нар. мъжки фактор, се наложи интрацитоплазменото спермално инжектиране (ICSI). Tова е метод на избор, когато предходното поведение не носи успех.
 • При липса на сперматозоиди или когато двойката не желае прилагане на ICSI процедура, средство на избор е вътрематочна инсеминация с дарителски сперматозоиди (IUI).