„Теорията за криолечението на ембриони“

„Теорията за криолечението на ембриони“ с 5-годишно многоцентрово рандомизирано контролирано проучване “Теория за криолечението на ембрионите” е първата теория, коята дава научно обяснение на причините и механизма за по-високата успеваемост при размразения ембриотрансфер. Замразяването и размразяване на ембрионите може да бъде разгледано като начин за стимулиране на ендогенната им активност и повлияване върху регенеративните способности …

„Теорията за криолечението на ембриони“ Read More »